Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $15.99

Oryginalny tekst

Sonata X E Major Sheet Music by Giuseppe Valentini. Giuseppe Valentini. Koch , Weigart. Schott Digital Music. 28. Cello. Continuo.

Tłumaczenie

Sonata X E Major Sheet Music by Giuseppe Valentini. Giuseppe Valentini. Koch, Weigart. Schott Digital Music. 28. Wiolonczela. Ciągły.