Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $31.56

Oryginalny tekst

Dmitri Shostakovich. String Quartet No.8 Op.110. Parts. Sheet Music. String Quartet. STR QUARTET. Dmitri Shostakovich.

Tłumaczenie

Dymitr Szostakowicz. Kwartet smyczkowy nr 8 Op.110. Części. Nuty. Kwartet smyczkowy. STR QUARTET. Dymitr Szostakowicz.

Oryginalny tekst

Set of parts for Shostakovich's String Quartet No.8 from Opus 110. This piece was written for and dedicated to the 'victims of Fascism' following a trip to Dresden. There are many recognisable themes in the piece including the Cello Concerto No. 1 and a little known tune from his opera Lady Macbeth of Mtsensk. This melody had itself been suppressed by official Soviet condemnation, many critics believe that in this piece Shostakovich is also portraying himself as a victim of Facism and tyranny.

Tłumaczenie

Zestaw części do Szostakowicza Kwartet smyczkowy nr 8 z Opus 110. Utwór ten został napisany dla i poświęcona "ofiar faszyzmu" po wycieczkę do Drezna. Istnieje wiele rozpoznawalnych motywów w sztukach w tym Koncert wiolonczelowy nr 1 i mało znanych melodii z jego opery Lady Makbet z Mtsensk. Ta melodia była sama była tłumiona przez oficjalnego potępienia sowieckiego, wielu krytyków uważają, że w tym kawałku jest również pokazanie Szostakowicza siebie jako ofiary Facism i tyranii.