Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $2.76

Oryginalny tekst

Peter Warlock. Five Lesser Joys Of Mary. Sheet Music. SATB. Organ Accompaniment. SATB. ORGA. Peter Warlock. --.

Tłumaczenie

Peter Warlock. Pięć Małe radości Maryi. Nuty. SATB. Towarzyszeniem organów. SATB. ORGA. Peter Warlock. --.

Oryginalny tekst

The Five Lesser Joys of Mary begins with a conventional Nativity scene - the ox and the ass for warmth, the star, the Wise Men - to verses attributed by Warlock to one Daniel Lawrence Kelleher, editor of Christmas Carols. No. 18 in the second series of Augustan Books of English Poetry. where the anonymous verses were published. The fourth stanza recounts Jesus "Confounding the doctors, the poor little Child," while the fifth carries us to Calvary and a singularly lame conclusion as Mary "Saw Jesus droop over and lie very still, She thought of the good times they had long ago When He'd droop in her arms and she'd sing husheenlo. Strophically composed, with small variations, Warlock's tenderness seems generic. eltine.

Tłumaczenie

Pięć Lesser Radości Maryi zaczyna się od konwencjonalnego sceny Narodzenia - wołu i osła dla ciepła, gwiazdy, Mędrców - do wierszy przypisywanych przez Warlock do jednego Daniel Lawrence Kelleher, redaktor Kolęd. Nr 18 w drugiej serii książek augustowskiej poezji angielskiej. gdzie zostały opublikowane anonimowe wiersze. Czwarta zwrotka opowiada Jezusa "mylących lekarzy, na biedne dziecko", a piąta prowadzi nas do Kalwarii i wyjątkowo kiepski wniosku co Maryi "Saw Jezus chylić się i leżeć nieruchomo, Pomyślała o dobrych czasach mieli dawno temu Kiedy On, że opadają, w ramionach, a ona śpiewa husheenlo. Strophically składa się, z niewielkimi zmianami, tkliwość Warlock wydaje generic. eltine.