Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $17.29

Oryginalny tekst

Pawel Szymanski. Two Studies For Piano. Sheet Music. Piano. PF. Pawel Szymanski.

Tłumaczenie

Paweł Szymański. Dwa studia na fortepian. Nuty. Plan. PF. Paweł Szymański.

Oryginalny tekst

Szymanski was born in Warsaw on 28th March 1954. He graduated with honours from the National Higher School of Music in Warsaw, where he studied composition with Wlodzimierz Kotonski. 1974-78. and Tadeusz Baird. 1978. In the meantime, in 1976 he took part in the INTERNATIONAL SUMMER ACADEMY OF ANCIENT MUSIC at Innsbruck, and in 1978, 1980 and 1982 participated in the INTERNATIONAL SUMMER COURSES OF NEW MUSIC at Darmstadt, working also with the Experimental Studio of the Polish Radio in 1979-81, the Independent Studio of Electroacoustic Music in 1982-84 and the Electronic Music Studio of the Cracow Academy of Music in 1983. As a Herder scholar, Szymanski continued his studies with Roman Haubenstock-Ramati in Vienna in 1984-85, and as a holder of the Deutscher Akademischer Austauschdienst grant in 1987-89, worked at the Electronic Studio of the Technische Universitaet. The Two Studies for solo piano written in 1992 peck and impact in slow progression - again sounding both familiar in the style of Bach yet dissected in an unhurried and surprisingly avant-garde exhibition. The second study moves to slough off the first at about 6.03. The second glitters in Mozartian gemwork. Transcribed into computer notation by Jacques Bailhé.

Tłumaczenie

Szymański urodził się w Warszawie w dniu 28 marca 1954. Ukończył z wyróżnieniem studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, gdzie studiował kompozycję u Włodzimierza Kotońskiego. 1974/78. i Tadeusza Bairda. 1978. W międzyczasie, w 1976 roku brał udział w Międzynarodowej Letniej Academy of Ancient Music w Innsbrucku, a w roku 1978, 1980 i 1982 uczestniczył w Międzynarodowych Kursach Wakacyjnych Nowej Muzyki w Darmstadt, pracuje także z Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia w 1979/81, Niezależne Studio Muzyki Elektroakustycznej w 1982/84 i Studiem Muzyki Elektronicznej Akademii Muzycznej w Krakowie w 1983 roku. Jako naukowiec Herdera, Szymański kontynuował studia z rzymskiego Haubenstocka-Ramatiego w Wiedniu w 1984/85, a jako posiadacz dotacji Deutscher Akademischer Austauschdienst w 1987/89, pracował w Studiu Elektronicznej Technische Universitaet. W badaniach na fortepian solo dwa napisane w 1992 roku Peck i wpływ w powolnym postępem - ponownie emitować zarówno znanych w stylu Bacha jeszcze wypreparowanych w niespiesznym i zaskakująco awangardowej wystawy. Drugie badanie przeprowadza się do pozbywanie najpierw na temat 6.03. Druga błyszczy w Mozartowskiej gemwork. Transcribed into computer notation by Jacques Bailhé.