Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $5.13

Oryginalny tekst

Josephine Koh. Scales And Arpeggios For Piano - Fingering Method. Grade 2. Sheet Music. Piano Solo. PF.

Tłumaczenie

Józefina Ko. Wagi i pasaże na fortepian - Metoda palcami. Klasa 2. Nuty. Solo Piano. PF.

Oryginalny tekst

Based on the ABRSM graded Piano practical examination syllabus and requirements. Learn your scales and pass the exams. Students can now learn scales and arpeggios in the most enjoyable and effective way. J. Koh's Fingering Method develops the learners' cognitive skills by using a combination of visual, auditory and tactile systems. It has been specially produced to assist preparation for the ABRSM graded Piano practical examinations. No more problems with fingering. Simply follow the notated finger patterns and accidentals and be on your way to play perfect scales and arpeggios. Aural training takes place as students listen attentively to the formation of the major and minor pitch patterns. Practise with the recommended metronome speeds to achieve perfection and fluency. Success assured. The series for Grades 1 to 5 focuses on establishing good fingering habits and effective co-ordination between both hands. A relaxed hand and beautifully curved fingers will produce the best sounds and tone qualities.

Tłumaczenie

Na podstawie ABRSM klasyfikowane Piano praktyczne egzaminacyjnego i wymagania. Dowiedz się twoje łuski i zdać egzaminy. Uczniowie mogą uczyć się skal i pasaże w najbardziej przyjemny i skuteczny sposób. Palcami Metoda J. Koh rozwija umiejętności poznawcze uczących się, stosując kombinację systemów wizualnych, słuchowych i dotykowych. Został on wyprodukowany specjalnie w celu opracowania dla ABRSM klasyfikowane Piano egzaminów praktycznych. Nigdy więcej problemów z palcowania. Wystarczy postępować zgodnie z zapisaną wzorców palców i chromatyczne i być na najlepszej drodze do gry idealne skale i pasaże. Kształcenie słuchu odbywa się studenci słuchają z uwagą do tworzenia dużych i małych wzorów skoku. Ćwicz z zalecanych prędkościach metronomu, aby osiągnąć doskonałość i płynność. Sukces zapewnił. Seria dla klas 1 do 5 skupia się na budowaniu dobrych nawyków palcowania i skutecznej koordynacji między obiema rękami. Rozluźnione ręce i pięknie zakrzywione palce przyniesie najlepsze cechy dźwięków i tonów.