Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $26.05

Oryginalny tekst

Concert Arias For Low Soprano & Contralto. Sheet Music. Voice. VCE. Wolfgang Amadeus Mozart.

Tłumaczenie

Koncert Na Niskich Arias Soprano. Nuty. Głos. VCE. Wolfgang Amadeusz Mozart.

Oryginalny tekst

This vocal score of Mozart ’s concert and insert arias is based on the New Mozart Edition. NMA. The musical text presented in this edition is free from practical references on performance aspects or suggestions on performance practice. An accompanying booklet gives detailed explanations on the execution of appoggiaturas and other performance practice phenomena relevant to each aria. In addition, there is a choice of suggestions for the performance of cadenzas and lead-ins as well as for the ornamentation of dal segno parts, which are often found in the early Mozart arias. All aria texts translated into German and English and printed separately. Contents. Concert Arias III for Low Soprano and Alto. Aria “Conservati fedele”, K. 23. Aria “Cara, se le mie pene”, K.6. deest. Aria “Alma grande e nobil core”, K. 578. Aria “Chi sà, chi sà, qual sia”, K. 582. Aria “Vado, ma dove. oh Dei. ”, K. 583. Recitativo “Ombra felice” – “Aria Io ti lascio”, K. 255.

Tłumaczenie

This vocal score of Mozart ’s concert and insert arias is based on the New Mozart Edition. NMA. Tekst muzyczny przedstawiony w tej edycji jest wolny od odniesień dotyczących praktycznych aspektów wydajności i sugestii dotyczących praktyki wykonawczej. Towarzyszący broszura zawiera szczegółowe wyjaśnienia na temat realizacji appoggiaturas i innych zjawisk praktyce wydajność odpowiednich do każdej arii. Ponadto, istnieje możliwość wyboru propozycji do wykonywania kadencjami i ołowiowo-in, jak również do ozdabiania dal części segno, które są często w arii Mozarta na początku. Wszystkie teksty aria w języku niemieckim i angielskim, a wydrukowane oddzielnie. Treść. Concert Arias III for Low Soprano and Alto. Aria “Conservati fedele”, K. 23. Aria “Cara, se le mie pene”, K.6. deest. Aria “Alma grande e nobil core”, K. 578. Aria “Chi sà, chi sà, qual sia”, K. 582. Aria “Vado, ma dove. oh Dei. ”, K. 583. Recitativo “Ombra felice” – “Aria Io ti lascio”, K. 255.