Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $2.95

Oryginalny tekst

Bridal march from Delsbo. Sweden. Brudmarsch från Delsbo for string quartet. trad. String quartet. Klas Krantz. parts. violin I & II, viola & cello.

Tłumaczenie

Marsz z Delsbo suknie ślubne. Szwecja. Brudmarsch från Delsbo for string quartet. upr. Kwartet smyczkowy. Klas Krantz. części. violin I & II, viola & cello.