Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $16.95

Oryginalny tekst

Elijah, Op. 70. Felix Bartholdy Mendelssohn. Voice sheet music. Choir sheet music. Percussion sheet music. Timpani sheet music. Organ Accompaniment sheet music.

Tłumaczenie

Eliasz, op. 70. Felix Mendelssohn Bartholdy. Nut głosem. Chór nuty. Nuty perkusyjne. Kotły nuty. Nuty akompaniamentu narządów.

Oryginalny tekst

Elijah, Op. 70 composed by Felix Bartholdy Mendelssohn. 1809-1847. For 2, 2, 2, 2 - 4, 2, 3, 1, timpani, organ, strings. 2.2.1.1.1. , solo SATB, mixed choir. German Sacred. Hymns. Romantic. Vocal score. Composed 1846. Duration 131 minutes. Published by Edwin F. Kalmus. KM.A2659-VSC. Introtuction. As God, the Lord of Israel Liveth. Elijah. Overture. Coro. Help, Lord. Recitativo. Coro. The Deeps Afford No Water. Duetto con Coro. Lord, Bow Thine Ear. Recitativo. Ye People, Rend Your Hearts. Obadiah. Aria. If With All Your Hearts. Obadiah. Coro. Yet Doth the Lord. Recitativo. Elijah. Get Thee Hence. Angel. Quartetto Doppio. For He Shall Give His Angels. Recitativo. Now CherithÕs Brook. Angel. Recitativo. What Have I to Do With Thee. Widow. Aria e Duetto. Give Me Thy Son. Elijah, Widow. Coro. Blessed Are the Men Who Fear Him. 10. Recitativo e Coro. As the Lord God. Elijah, Ahab. 11. Coro. Baal, We Cry to Thee. Priests of Baal. 12. Recitativo. Call Him Louder. For He Is a God. Elijah. Coro. Hear Our Cry, O Baal. Priests of Baal. 13. Recitativo. Call Him Louder. He Heareth Not. Elijah. Coro. Baal. Baal. Priests of Baal. 14. Aria. Lord, God of Abraham. Elijah. 15. Quartetto. Cast Thy Burden Upon the Lord. 16. Recitativo. O Thou, Who Makest Thine Angels Spirits. Elijah. Coro. The Fire Descends. 17. Aria. Is Not His Word Like a Fire. Elijah. 18. Arioso. Woe Unto Them Who Forsake Him. Alto. 19. Recitativo. O Man of God, Help Thy People. Obadiah. Coro. Open the Heavens. 20. Coro. Thanks Be to God. 21. Aria. Hear Ye, Israel. Soprano. 22. Coro. Be Not Afraid, Saith God, the Lord. 23. Recitativo. The Lord Hath Exalted Thee. Elijah. Recitativo e Coro. Have Ye Not Heard. The Queen and People. 24. Coro. Woe to Him. He Shall Perish. 25. Recitativo. Man of God. Obadiah, Elijah. 26. Aria. It Is Enough. Elijah. 27. Recitativo. See, Now He Sleepeth. Tenor. 28. Terzetto. Lift Thine Eyes to the Mountains. 29. Coro. He, Watching Over Israel, Slumbers Not. 30. Recitativo. Arise, Elijah. Angel. Recitativo. O Lord, I Have Labored In Vain. Elijah. 31. Aria. O Rest in the Lord. Angel. 32. Coro. He That Shall Endure. 33. Recitativo. Night Falleth ÕRound Me. Elijah. Recitativo. Arise Now. Get Thee Without. Angel. 34. Coro. Behold, God the Lord Passed By. 35. Recitativo. Above Him Stood the Seraphim. Angel. Coro. Holy, Holy, Holy is God, the Lord. 36. Recitativo. Coro. Go, Return Upon Thy Way. Recitativo. I Go on My Way. Elijah. 37. Arioso. For the Mountains Shall Depart. Elijah. 38. Coro. Then Did Elijah the Prophet Break Forth. 39. Aria. Then Shall the Righteous Shine Forth. Tenor. 40. Recitativo. Behold, God Hath Sent Elijah. Soprano. 41. Coro. But the Lord from the North Hath Raised One. Quartetto. O Come, Everyone That Thirsteth. 42. Coro. And Then Shall Your Light Break Forth.

Tłumaczenie

Eliasz, op. 70 skomponowany przez Felix Mendelssohn Bartholdy. 1809-1847. Za 2, 2, 2, 2 - 4, 2, 3, 1, kotły, organy, smyczki. 2.2.1.1.1. , SATB solo, chór mieszany. Niemiecki Sacred. Hymny. Romantyczny. Wynik wokal. W składzie: 1846. Czas trwania 131 minut. Opublikowane przez Edwin F. Kalmus. KM.A2659-VSC. Introtuction. Jako Boga, Pana Izraela żyje. Eliasz. Uwertura. Chór. Pomóż, Panie. Recitativo. Chór. Głębinach sobie pozwolić bez wody. Duet z Chóru. Panie, ucha twego Bow. Recitativo. Wy, ludzie, nie rozszarpały waszych sercach. Abdiasza. Powietrze. Jeśli z całego serca. Abdiasza. Chór. Jeszcze Czyż Panu. Recitativo. Eliasz. Idź precz. Anioł. Podwójny kwartet. Na On podaje swoje Anioły. Recitativo. Teraz CherithÕs Brook. Anioł. Recitativo. Co ja mam z tobą. Wdowa. Aria i Duet. Daj mi twój syn. Eliasz, wdowa. Chór. Błogosławieni są ludzie, którzy się Go boją. 10. Recytatyw i Chorus. Jak Pana Boga. Eliasza, Achab. 11. Chór. Baal, wołamy do Ciebie. Kapłanów Baala. 12. Recitativo. Zadzwoń do niego Głośniej. On jest Bogiem. Eliasz. Chór. Usłyszeć wołanie nasze, O Baala. Kapłanów Baala. 13. Recitativo. Zadzwoń do niego Głośniej. On nie słucha. Eliasz. Chór. Baal. Baal. Kapłanów Baala. 14. Powietrze. Pan, Bóg Abrahama. Eliasz. 15. Kwartet. Cast Twą Burden na Pana. 16. Recitativo. O Ty, który czynisz twoich Anioły Duchy. Eliasz. Chór. Ogień Descends. 17. Powietrze. Jego słowo nie jest jak ogień. Eliasz. 18. Arioso. Biada tym, którzy go porzuci. Wysoki. 19. Recitativo. Człowiecze Boży, Pomoc Twego ludu. Abdiasza. Chór. Otwórz Heavens. 20. Chór. Bogu niech będą dzięki. 21. Powietrze. Słuchajcie, Izrael. Sopran. 22. Chór. Nie bój się, mówi Bóg, Pan. 23. Recitativo. Pan wywyższony Thee. Eliasz. Recytatyw i Chorus. Czyż nie słyszałem mają. Królowa i ludzie. 24. Chór. Biada temu. On Perish. 25. Recitativo. Człowiek z Bogiem. Abdiasza, Eliasz. 26. Powietrze. Jest wystarczająco. Eliasz. 27. Recitativo. Zobacz, teraz śpi. Tenor. 28. Trójka. Podnieś oczy twoje do góry. 29. Chór. On, Watching Over Izraela nie drzemie. 30. Recitativo. Wstań, Eliasza. Anioł. Recitativo. Panie, pracowali In Vain. Eliasz. 31. Powietrze. O odpoczynku w Panu. Anioł. 32. Chór. Kto wytrwa. 33. Recitativo. Noc upadnie ÕRound mnie. Eliasz. Recitativo. Powstań teraz. Pobierz Bez Ciebie. Anioł. 34. Chór. Oto Bóg Pan przeszedł obok. 35. Recitativo. Nad nim stał Seraphim. Anioł. Chór. Święty, Święty, Święty jest Bogiem, Pan. 36. Recitativo. Chór. Idź, Powrót na twoje Way. Recitativo. I Go na mojej drodze. Eliasz. 37. Arioso. Dla odstąpią Góry. Eliasz. 38. Chór. Następnie Czy Eliasz Prorok wybuchnie. 39. Powietrze. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć. Tenor. 40. Recitativo. Oto Bóg posłał Eliasza. Sopran. 41. Chór. Ale Pan z Północnego wzbudził One. Kwartet. O Come, wszystkich, że Thirsteth. 42. Chór. I wtedy Twoje Światło wybuchnie.