Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $2.50

Oryginalny tekst

when faces called flowers float out of the ground. Elizabeth Alexander. A Cappella sheet music. Advanced.

Tłumaczenie

gdy twarze zwane kwiaty unosić z ziemi. Elizabeth Alexander. Nuty Cappella. Zaawansowany.

Oryginalny tekst

when faces called flowers float out of the ground composed by Elizabeth Alexander. For Mixed Chorus. SATB choir a cappella. Collegiate Repertoire, Community Chorus, Concert Music. Seasonal-Spring, Secular, Choral. Moderately Advanced. Octavo. Text language. English. Duration 3 minutes. Published by Seafarer Press. SF.SEA-006-02. With Text language. English. Seasonal-Spring, Secular, Choral. Floating flowers, climbing fish, diving birds - only e. cummings could create such a spring. This playful musical setting is as buoyant as the poem, full of surprising modulations, metric variety and a few amorous asides. Winner of the Brookline Chorus Composition Competition. "when faces called flowers float out of the ground" is the middle movement of "Spring Revels. " Commissioned by Festival Choir of Madison. Eric Townell, conductor. Madison, WI. Winner. Brookline Chorus Composition Competition. Spring Revels. Text. when faces called flowers float out of the ground and breathing is wishing and wishing is having - but keeping is downward and doubting and never - it's april. yes,april. my darling. it's spring. yes the pretty birds frolic as spry as can fly yes the little fish gambol as glad as can be. yes the mountains are dancing together. when every leaf opens without any sound and wishing is having and having is giving - but keeping is doting and nothing and nonsense - alive. we're alive,dear. it's. kiss me now. spring. now the pretty birds hover so she and so he now the little fish quiver so you and so i. now the mountains are dancing,the mountains. when more than was lost has been found has been found and having is giving and giving is living - but keeping is darkness and winter and cringing - it's spring. all our night becomes day. o, it's spring. all the pretty birds dive to the heart of the sky all the little fish climb through the mind of the sea. all the mountains are dancing. are dancing. "when faces called flowers float out of the ground," from Complete Poems, 1904-1962, by E.E. Cummings, edited by George J. Firmage. Used with the permission of Liveright Publishing Corporation. Copyright 1923, 1925, 1926, 1931, 1935, 1938, 1939, 1940 and 1944-1962 by E. E. Cummings. Copyright 1961, 1963, 1966, 1967, 1968 by Marion Morehouse Cummings. Copyright 1972-1991 by the Trustees for the E.E. Cummings Trust. Reprinted by permission.

Tłumaczenie

when faces called flowers float out of the ground composed by Elizabeth Alexander. Na chór mieszany. SATB chór a cappella. Kolegiata Repertuar, Wspólnota Chorus, Concert Muzyka. Sezonowy, wiosna, Świecki, Choral. Umiarkowanie zaawansowane. Ósmy. Język tekstu. Angielski. Czas trwania 3 minuty. Opublikowane przez Seafarer Prasy. SF.SEA-006-02. Tekst z języka. Angielski. Sezonowy, wiosna, Świecki, Choral. Floating flowers, climbing fish, diving birds - only e. cummings could create such a spring. This playful musical setting is as buoyant as the poem, full of surprising modulations, metric variety and a few amorous asides. Zwycięzca Konkursu Kompozytorskiego Brookline Chorus. "when faces called flowers float out of the ground" is the middle movement of "Spring Revels. "Na zlecenie Festiwalu Chóru Madison. Eric Townell, dyrygent. Madison, WI. Zwycięzca. Konkurs Skład Brookline Chorus. Wiosenne Revels. Tekst. when faces called flowers float out of the ground and breathing is wishing and wishing is having - but keeping is downward and doubting and never - it's april. tak, kwiecień. kochanie. to wiosna. Tak to ładne ptaki igraszki jak żwawy jak może latać tak jak mała rybka hasać jak może być zadowolony. Tak góry tańczą razem. gdy każdy liść otwiera się bez żadnego dźwięku i pragnące jest posiadanie i że daje - ale utrzymanie jest zaślepiony i nic i nonsens - żyje. żyjemy, drogi. it's. pocałuj mnie teraz. wiosna. teraz ładne ptaki unosić więc i tak, że teraz trochę ryby kołczan więc i tak i. teraz tańczą w góry, w góry. gdy więcej niż zginęło znaleziono znaleziono i posiadające jest udzielanie i żyje - ale utrzymanie jest ciemność i zima i płaszczenia - to wiosna. cała nasza noc staje się dniem. O, to jest wiosna. wszystkie ładne ptaki nurkować do serca na niebie wszystkie ryby trochę wspinać przez umysł morza. wszystkie góry tańczą. tańczą. "Gdy twarze nazywa kwiaty unoszą się z ziemi," od zakończenia wierszy, 1904-1962, przez EE Cummings, pod red. Jerzego J. Firmage. Wykorzystane za zgodą Liveright Publishing Corporation. Prawa autorskie 1923, 1925, 1926, 1931, 1935, 1938, 1939, 1940 i 1944/62 przez EE Cummings. Prawa autorskie 1961, 1963, 1966, 1967, 1968 Marion Morehouse Cummings. Prawa autorskie 1972-1991 przez Powierników dla EE Cummings zaufania. Przedruk za zgodą.