Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $3.50

Oryginalny tekst

Fighting Over What We Believe. Adult Choir with Soloists. Elizabeth Alexander. Choir sheet music. Voice Solo sheet music. Piano Accompaniment sheet music. Intermediate.

Tłumaczenie

Walczą co wierzymy. Chór dorosłych z Solistów. Elizabeth Alexander. Chór nuty. Nuty indywidualne głos. Arkusz akompaniament muzyki fortepianowej. Pośredni.

Oryginalny tekst

Fighting Over What We Believe. Adult Choir with Soloists. composed by Elizabeth Alexander. For SATB choir, vocal soloists and piano. Moderate. Octavo. Text language. English. Duration 4 minutes. Published by Seafarer Press. SF.SEA-099-01. With Text language. English. A bold meditation on conflict, communication and compromise, served up with a touch of hip-hop cadence, a "call to action" refrain, and solid choral craftsmanship. This innovative song calls for soloists. small groups to sing in dialogue with the choir as a whole, reflecting the dynamic relationship necessary for all difficult and important conversations. Commissioned by Mayflower United Church of Christ. Nancy Grundah conductor. Minneapolis, MN. Commissioned in honor of Nancy Grundahl, Dorothy Williams and Dana Blanck. Composer's Note. This commission from Mayflower United Church of Christ came with an exciting and irresitable mission. To compose a piece which had social justice at its core, and to score it for combined youth and adult choirs. The music directors knew me and my work already, so they had to suspect that this prospect would have me chomping at the bit. And because I already knew something about Mayflower's passion and commitment to unflinching dialogue and bold actions, I knew the church would welcome the hard edges and difficult questions that I poured into this song. Text. Talking left, talking right, talking far into the night, Splitting hairs, splitting up, splitting off, Less and more, rich and poor, what to address, what to ignore, What is our mission statement for. Persuade, coerce, Convene, disperse, Accept or curse. Deny, confess, Condemn or bless. Who lives. Who dies. My truth, your lies. Bring in, shut out, what's that all about. Who gives out retribution and grace. What to keep, what to spend, What to give and what to lend. Some have not, some have a lot. Tell me how we're gonna split the pot. I see us fighting over what we believe, how to love and how to pray. We begin with hope and resolve and dreams, and end up fighting over what we believe. I see us fighting over what we believe, leaving spirits poor and lonely. I want to use my fighting spirit in a different way instead of fighting over what we believe. I want to wrestle with the angel a. til the light of dawn, And struggle with my need for pride. I want to take on my tendency to turn my head, And grapple with why it feels so hard to gently lay our differences aside. Day, night, wrong, right, no end in sight. ADULTS. We all believe in justice. YOUTH. Let's talk about what that looks like. ADULTS. And we believe in compassion. YOUTH. Let's look at what that really means. ALL. We believe in the holy work of listening, to every voice. Let's start our conversation there. Instead of fighting over what we believe. It wears us down and wears us out. We have eyes to see, we have ears to hear, we have hands that long to give and receive. I see us fighting over what we believe, leaving spirits poor and lonely. I want to use my fighting spirit in a different way instead of fighting over what we believe. Divide, unite, exclude, invite, day, night, wrong, right, no end in sight. We all believe in justice. Let's talk about what that looks like. Copyright 2011 by Elizabeth Alexander. All rights reserved.

Tłumaczenie

Walczą co wierzymy. Chór dorosłych z Solistów. skomponowana przez Elizabeth Alexander. For SATB choir, vocal soloists and piano. Umiarkowany. Ósmy. Język tekstu. Angielski. Czas trwania 4 minuty. Opublikowane przez Seafarer Prasy. SF.SEA-099-01. Tekst z języka. Angielski. Pogrubienie medytacja konfliktów, komunikacji i kompromisu, serwowane z odrobiną hip-hop kadencji, "wezwanie do działania" powstrzymywać, chóralne i solidne rzemiosło. This innovative song calls for soloists. small groups to sing in dialogue with the choir as a whole, reflecting the dynamic relationship necessary for all difficult and important conversations. Zlecone przez Mayflower Zjednoczonego Kościoła Chrystusa. Nancy Grundah dyrygent. Minneapolis, MN. Zlecenie na cześć Nancy Grundahl, Doroty Williams i Dana blanck. Uwaga kompozytora. Komisja ta z Mayflower Zjednoczonego Kościoła Chrystusa przyszedł z ekscytującą i irresitable misji. Skomponować utwór, który miał sprawiedliwość społeczną w swej istocie, i zdobyć go dla połączonego chórów dorosłych i młodzieży. Dyrektorzy muzyczne znał mnie i moją pracę wcześniej, więc musieli podejrzewać, że perspektywa ta miałaby mnie chomping na nieco. A ponieważ wiedziałem już coś o pasji i zaangażowania w dialog niezachwianą i odważnych działań, Mayflower, w Wiedziałem kościół z zadowoleniem twarde krawędzie i trudne pytania, że ​​wlewa się do tej piosenki. Tekst. Talking w lewo, w prawo rozmawiać, rozmawiać do późna w nocy, włosy Dzielenie, dzielenie się, dzielenia się, mniej więcej, bogatych i biednych, co do rozwiązania, co ignorować, Jaka jest nasza misja dla. Przekonać, zmusić, Zwołuje, rozproszyć, Accept czy przekleństwo. Zaprzeczyć, wyznać, skazują lub błogosławić. Kto mieszka. Kto umiera. Moja prawda, twoje kłamstwa. Przynieść, odciąć się, co w tym wszystkim chodzi. Kto daje się zemsty i łaski. Co do utrzymania, co wydać, co dać i co pożyczać. Niektóre nie, niektóre mają wiele. Powiedz mi, jak będziemy pulą. Widzę nam walczyć, w co wierzymy, jak kochać i jak się modlić. Zaczynamy nadziei i determinacji i marzeń, a kończy się walczyć, w co wierzymy. Widzę nam walczyć, w co wierzymy, pozostawiając duchy biedny i samotny. Chcę używać mojego ducha walki w inny sposób, a nie walczyć o to, co wierzymy. I want to wrestle with the angel a. til the light of dawn, And struggle with my need for pride. Chcę wziąć na mojej tendencji odwrócić głowę, I zmierzyć się z dlaczego czuje się tak trudno delikatnie położyć nasze różnice na bok. Dzień, noc, tak, prawda, że ​​końca nie widać. DOROŚLI. Wszyscy wierzymy w sprawiedliwość. MŁODZIEŻ. Porozmawiajmy o tym, co wygląda na to, że. DOROŚLI. I wierzymy w współczucia. MŁODZIEŻ. Przyjrzyjmy się, co to naprawdę oznacza. WSZYSTKIE. Wierzymy, że w tej świętej pracy słuchania, do każdego głosu. Zacznijmy tam naszą rozmowę. Zamiast walczyć, w co wierzymy. To nosi nas w dół i nosi nas. Mamy oczy do patrzenia, mamy uszy do słuchania, mamy ręce tak długo dawać i otrzymywać. Widzę nam walczyć, w co wierzymy, pozostawiając duchy biedny i samotny. Chcę używać mojego ducha walki w inny sposób, a nie walczyć o to, co wierzymy. Podziel, zjednoczyć, wykluczyć, zaprosić, dzień, noc, tak, prawda, że ​​końca nie widać. Wszyscy wierzymy w sprawiedliwość. Porozmawiajmy o tym, co wygląda na to, że. Copyright 2011 by Elizabeth Alexander. Wszystkie prawa zastrzeżone.