Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $9.95

Oryginalny tekst

Orchestral Repertoire Complete Parts for Violin from the Classic Masterpieces, Volume 1. Violin sheet music.

Tłumaczenie

Orchestral Repertoire Complete Parts for Violin from the Classic Masterpieces, Volume 1. Nuty skrzypce.

Oryginalny tekst

Orchestral Repertoire Complete Parts for Violin from the Classic Masterpieces, Volume 1 for Violin. Masterworks. String - Violin Collection. Kalmus Edition. Masterwork. Book. 64 pages. Published by Kalmus Classic Edition. AP.K02142. ISBN 0757978614. Masterwork. Advancing violinists will be thrilled at this series of violin parts from the orchestral masterworks. Great for audition preparation or just to become familiar with the repertoire. Volume 1 contains. Cello Concerto in C Major. Haydn. Cello Concerto in E Minor. Elgar. The Four Seasons. Vivaldi. Trumpet Concerto in E-flat Major. Hummel. Viola Concerto in G Major. Telemann. The Four Seasons. Vivaldi. Cello Concerto in C Major. Haydn. Requiem. Mozart. The Planets. Holst. The Carnival of the Animals. Saint-Saens. The Three-Cornered Hat. de Falla. The Holberg Suite. Grieg.

Tłumaczenie

Orchestral Repertoire Complete Parts for Violin from the Classic Masterpieces, Volume 1 for Violin. Arcydzieła. String - Skrzypce Kolekcja. Kalmus Edition. Arcydzieło. Książka. 64 strony. Opublikowany przez Kalmus Classic Edition. AP.K02142. ISBN 0757978614. Arcydzieło. Advancing skrzypkowie będą zadowoleni z tej serii części skrzypcowych z arcydzieł orkiestrowych. Doskonały do ​​przygotowania przesłuchania lub po prostu zapoznać się z repertuarem. Tom 1 zawiera. Koncert wiolonczelowy C-dur. Haydn. Koncert wiolonczelowy e-moll. Elgar. Cztery pory roku. Vivaldi. Trąbka Koncert Es-dur. Hummel. Altówka Koncert G-dur. Telemanna. Cztery pory roku. Vivaldi. Koncert wiolonczelowy C-dur. Haydn. Requiem. Mozart. Planety. Holst. Karnawał zwierząt. Saint-Saens. Kapelusz trójkątny. Błąd. Holberg Suite. Grieg.