Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $1.65

Oryginalny tekst

Go Out and Tell. Herb Frombach. Choir sheet music.

Tłumaczenie

Idź i powiedzieć. Herb Frombach. Chór nuty.

Oryginalny tekst

Go Out and Tell. composed by Herb Frombach and David Lantz. Choir Sacred. 3-Part Mixed Choir. SAB. Choral. Sacred. Choral Octavo. Worship Resources. Advent. Confirmation. Gospel. Sacred. Winter. Grade 2. Choral Octavo. 12 pages. Published by Alfred Music. AP.22725. "Go out and tell what you see and hear. When you believe, you need not fear. " You're gonna love this gospel call to discipleship, based upon Matthew 11. 4-6, punctuated by a vibrant gospel piano accompaniment. The varied choral texture spotlights alternately the basses and sopranos. This is so much fun, your congregation will want to join the choir and sing along. For Confirmation, Discipleship, Mission, Advent and general occasions. Suggested scriptures. Isaiah 52. 7 & 61. 1-3. Matthew 4. 18-24, 10. 5-10 & 11. 4-6. Luke 4. 16-19, 5. 1-11, 7. 18-22, 9. 1-6. Romans 10. 14-21, Ephesians 6. 10-20.

Tłumaczenie

Idź i powiedzieć. skomponowana przez Herb Frombach i David Lantz. Chór Sacred. 3-głosowy chór mieszany. SAB. Chóralny. Poświęcony. Chóralne Octavo. Zasoby kultu. Nadejście. Potwierdzenie. Ewangelia. Poświęcony. Zima. Klasa 2. Chóralne Octavo. 12 stron. Opublikowane przez Alfred Music. AP.22725. "Idź i powiedz, co widzisz i słyszysz. Gdy uważasz, że nie musi się obawiać. "Spodoba ci się to wezwanie Ewangelii do naśladowania Chrystusa, na podstawie Ewangelii Mateusza 11. 4-6, przerywane przez żywą ewangelii akompaniamentem fortepianu. Zróżnicowane tekstury chóralna reflektory przemian basów i sopranów. To jest tak zabawne, twój zbór będzie chciał przyłączyć się do chóru i śpiewać. Dla potwierdzenia, Naśladowanie, Misja, Advent i ogólne okazje. Je pisma. Izajasza 52. 7. 1-3. Matthew 4. 18-24, 10. 5-10. 4-6. Łk 4. 16-19, 5. 1-11, 7. 18-22, 9. 1-6. Rzymian 10. 14-21, List do Efezjan 6. 10-20.