Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $15.99

Oryginalny tekst

Argentinean Tangos for Keyboard. Organ sheet music. Piano sheet music. Intermediate.

Tłumaczenie

Argentyńskie Tangos na klawiaturę. Nuty narządów. Nuty fortepian. Pośredni.

Oryginalny tekst

Argentinean Tangos for Keyboard edited by Bill Matthiesen. For Keyboard. Piano. Latin American. Intermediate. E-book. 96 pages. Published by Mel Bay Publications - Digital Sheet Music. M0.97207EB. ISBN 1610650875. Latin American. A stunning sampler of romantic piano solos from the early days of the tango. Here is the first extensive collection of early tango music ever published outside of Argentina. This anthology presents 42 facsimile piano scores in a wide range of tango styles found in 19th century Argentina and Uruguay. Selections include classics by Argentina's and Uruguay's most famous guardia vieja. old guard. composers, written druring the tango's formative years between 1900 and 1920. Many off these pieces evoke musical parallels with American piano rags of the same era. These wonderful early tangos embody the full emotional depth and rhythmic complexity of this fascinating genre, yet are accessible to players of varied abilities. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Tłumaczenie

Argentyńczyk Tangos na klawiaturze edytowany przez Billa Matthiesen. Na Keyboard. Plan. Latynoamerykańskie. Pośredni. E-book. 96 stron. Opublikowane przez Mel Bay Publications - Nuty cyfrowe. M0.97207EB. ISBN 1610650875. Latynoamerykańskie. Oszałamiające sampler romantycznych solówek fortepianowych od wczesnych dni tanga. Oto pierwszy obszerny zbiór muzyki dawnej tango kiedykolwiek opublikowane poza Argentyną. Niniejsza antologia zawiera 42 faksową wyniki pianistyczne w wielu stylów tanga znaleźć w 19 wieku Argentynie i Urugwaju. Wybór obejmuje klasyki przez Argentyny i Urugwaju najsłynniejszego guardia Vieja. stara gwardia. kompozytorów, napisane druring młodości tanga w latach 1900 i 1920. Wiele z tych utworów przywołują analogie muzyczne z amerykańskich szmat fortepianowych tej samej epoki. Te wspaniałe wczesne tanga ucieleśniają pełną emocjonalnej głębi i rytmiczne złożoność tego fascynującego gatunku, jednak są dostępne dla graczy z różnych umiejętności. Druk cyfrowy jest do wydruku nuty dostępne zawsze i wszędzie. Tylko zakup, druk i zabaw. Zobacz swoje nuty online w domu, szkole, pracy czy gdziekolwiek masz komputer podłączony do Internetu. Skorzystaj z naszej aplikacji na iPada, aby zobaczyć swoje cyfrowe nuty w podróży. Z Digital Print, można drukować swoje cyfrowe nuty natychmiast po zakupie, czy czekać, aż jego dogodne. I instalacja nasze oprogramowanie jest łatwe - będziemy Cię przez proste kroki, aby upewnić się, że Adobe Flash Player, Adobe AIR i Kartę aplikacji Muzyka Plus AIR.