Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $15.00

Oryginalny tekst

Russian Fiddle Tunes for Two Cellos. Deborah Greenblatt. Cello sheet music.

Tłumaczenie

Russian Fiddle Tunes for Two Cellos. Deborah Greenblatt. Wiolonczela nuty.

Oryginalny tekst

Russian Fiddle Tunes for Two Cellos arranged by Deborah Greenblatt. Cello Duet. For 2 cellos. Tunes for Two. Russian Folk. Tune book. Standard Notation. 47 pages. Published by Greenblatt & Seay. GS.BCO2RUFTFTC. With Standard Notation. Russian Folk. 8.5 x 11 inches. 31 traditional Russian tunes arranged for two instruments, with chords for back-up musicians included. Program notes and a source list are included. Each of the "Fiddle Tunes for Two" collections consists of individual spiral-bound books presented in score form with melody on the top line and harmony beneath. Individual books are available for Violins, Violas, Cellos, Basses, and Mandolins. The tunes in each book of each series are in the same keys and include guitar chords. For instance, a violinist and a cellist could play a wedding together if they each had the appropriate "Wedding Fiddling for Two" book. These books work particularly well for private lessons where teacher and student can take turns playing lead and harmony parts. Barinya. Bunnies All Furry. Cuckoo. Curly Forelock. Chupchik. Down the Kasanka. "Fire, Fire. Gari, Gari. Freedom. From the Volga to the Don. At Volgi Da Dona. Goodbye My Village. Proschai. I Never Meant to Love. Polso bylo Lyulatse. Kalinka. Kamaryns'ka. Kanava-Barinya. Katiusha. Korobochka. Meadowland. Minka. Moscow Nights. Padmaskovniye Vyechera. My Beloved. Suliko. "Sadden Me Not, My Love". Sleigh Song. Song of the Volga Boatmen. Stenka Rasin. The Concertina. Talyanochka. The Cornflower. The Lonely Birch. The Packman. The Red Sarafan. Krasny Sarafan. The Returned Exile. "Vo Sadu Ly, V Ohorode". Warm Boots. Fire, Fire. Gari, Gari. Sadden Me Not, My Love. Vo Sadu Ly, V Ohorode.

Tłumaczenie

Russian Fiddle Tunes for Two Cellos arranged by Deborah Greenblatt. Duet wiolonczela. Na 2 wiolonczele. Melodie dla dwojga. Russian Folk. Książka Tune. Standardowa notacja. 47 stron. Opublikowane przez Greenblatt. GS.BCO2RUFTFTC. Ze standardowej notacji. Russian Folk. 8,5 x 11 cali. 31 tradycyjne melodie rosyjskie rozmieszczone na dwóch instrumentach, z akordami dla muzyków zapasowych zawartych. Notatki programu i lista źródłem są. Każdy z "skrzypce Tunes dla dwóch" kolekcji składa się z poszczególnych książek spirali związany przedstawionymi w formie punktowej z melodią na górnej linii i harmonii pod. Poszczególne książki są dostępne na skrzypce, altówki, wiolonczele, Basy i mandoliny. Melodie w każdej książce z każdej serii są w tych samych kluczy i zawierają akordy gitarowe. Na przykład, skrzypek i wiolonczelista może odegrać ślubu razem, jeśli każdy z nich miał odpowiedni "Ślub Manipulując książki dla dwojga". Te książki działa szczególnie dobrze na prywatne lekcje, gdzie nauczyciel i uczeń może na zmianę gra prowadzenie i harmonii części. Barinya. Króliczki Wszystko Furry. Kukułka. Kręcone kosmyk. Chupchik. Dół Kasanka. "Ogień, ogień. Gari Gari. Wolność. Od Wołgi do Donu. Na wyciągu ty Wpłać Z. Żegnaj Moja Wieś. Proschai. Nie chciałem kochać. Polso bylo Lyulatse. Kalinka. Kamaryns'ka. Kanava-Barinya. Katiusza. Korobochka. Łąki. Minka. Moscow Nights. Padmaskovniye Vyechera. Mój ukochany. Suliko. "Zasmucać Me Not, My Love". Sleigh piosenki. Song of the Volga wioślarzy. Stenka RASIN. Concertino. Talyanochka. Chaber. Samotna brzoza. Packman. Czerwona Sukienka. Krasny Sukienka. Zwrot Exile. "Vo Sadu Ly, V Ohorode". Ciepłe buty. Ogień, ogień. Gari Gari. Zasmucać Me Not, My Love. Vo Sadu Ly, V Ohorode.