Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $1.75

Oryginalny tekst

One for the Altos. Jay Althouse. Choir sheet music.

Tłumaczenie

Jeden dla Altos. Jay Althouse. Chór nuty.

Oryginalny tekst

One for the Altos composed by Jay Althouse. Choir Secular. 2-Part Choir. Choral Octavo. Choral Designs. Secular. Choral Octavo. 12 pages. Published by Alfred Music. AP.33088. A bit of fun, a bit of tongue-in-cheek humor, and a great way to celebrate and feature those loyal and loveable altos. Recorded Acc. Available. The Alfred Choral Designs Series provides student and adult choirs with a variety of secular choral music that is useful, practical, educationally appropriate, and a pleasure to sing. To that end, the Choral Designs series features original works, folk song settings, spiritual arrangements, choral masterworks, and holiday selections suitable for use in concerts, festivals, and contests.

Tłumaczenie

Jeden dla Altos skomponowanych przez Jay Althouse. Chór Świecki. 2-głosowy chór. Chóralne Octavo. Choral Designs. Świecki. Chóralne Octavo. 12 stron. Opublikowane przez Alfred Music. AP.33088. Trochę zabawy, trochę humoru język-w-policzek, i świetny sposób, aby uczcić i wyposażone w te lojalnych i sympatyczne Altos. Rejestrowana Wg. Dostępny. Alfred Choral Designs Series zapewnia studentów i dorosłych chóry z różnych świeckiej muzyki chóralnej, które są użyteczne, praktyczne, edukacyjnie stosowne, i przyjemność śpiewać. W tym celu, Choral Designs seria oferuje oryginalne dzieła, ustawienia pieśni ludowej, uzgodnienia duchowe chóralne arcydzieła i wyborów wakacyjnych odpowiednie do stosowania w koncertach, festiwalach i konkursach.
Ostatnio wyszukiwane