Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $85.00

Oryginalny tekst

Tango. score & parts. John Paulson.

Tłumaczenie

Tango. wynik. John Paulson.

Oryginalny tekst

Tango. score & parts. composed by John Paulson. For concert band. Level 4.5. Score and parts. Published by C. Alan Publications. CN.20810. While it is difficult to find its origin, tango dance music probably began in the working class districts of Buenos Aires in the late 19th Century. The popularity of the tango quickly spread across countries and continents. Today it is enjoyed worldwide as witnessed by numerous tango dance competitions. Finland, for example, holds a five day celebration each year that attracts over 100,000 dancers. A Google search for tango produces millions of hits including many YouTube videos. Hollywood movies often turn to the tango at special moments, e. Scent of a Woman, True Lies, and Frida. Why this fascination with the tango. Perhaps it is because the tango, more than any other popular dance, often tells a story. The resulting drama and ballet-like verve captivate dancers, musicians and audiences alike. There is nothing like a tango.

Tłumaczenie

Tango. wynik. John Paulson składzie. Na koncert zespołu. Poziom 4.5. Ocena i części. Opublikowane przez C. Alan Publikacji. CN.20810. Chociaż trudno jest znaleźć jego pochodzenie, tango taniec muzyka prawdopodobnie rozpoczęła się w robotniczych dzielnicach Buenos Aires pod koniec 19 wieku. Popularność tanga szybko rozłożone w krajach i kontynentach. Dziś na całym świecie, jak cieszył się świadkiem licznych konkursach tanecznych tanga. Finlandia na przykład, posiada pięć dni uroczystości, które co roku przyciąga ponad 100 tysięcy tancerzy. Wyszukiwarka Google dla tanga produkuje miliony odsłon w tym wiele filmów z YouTube. Filmy z Hollywood często zwracają się do tanga w szczególnych momentach, e. Zapach kobiety, Prawdziwe kłamstwa, i Frida. Dlaczego ta fascynacja tangiem. Być może to dlatego, że tango, więcej niż jakikolwiek inny popularny taniec, często opowiada historię. Powstały dramat i balet-jak verve urzekają tancerze, muzycy i publiczność zarówno. Nie ma to jak tango.