Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $19.95

Oryginalny tekst

Tchaikovsky and More - Volume IV. Bass. Peter Ilyich Tchaikovsky. Double Bass sheet music. Intermediate.

Tłumaczenie

Czajkowski i więcej - tom IV. Bas. Piotr Czajkowski. Nuty Bass podwójnie. Pośredni.

Oryginalny tekst

Tchaikovsky and More - Volume IV. Bass. Complete Bass Parts to 42 Orchestral Masterworks on CD-ROM. Composed by Peter Ilyich Tchaikovsky. 1840-1893. For Orchestra. Double Bass. The Orchestra Musician's CD-ROM Library. Classical. Difficulty. medium-difficult. CD-ROM. Windows and Mac. Standard notation. Published by Hal Leonard. HL.220126. ISBN 0634094297. With standard notation. Classical. 9x12 inches. Volume IV includes works by Tchaikovsky, Mussorgsky and Glinka. Highlights include Tchaikovsky's 6 Symphonies, Mussorgsky's Night on Bald Mountain, Glinka's A Life for the Czar and more. Build your own personal library of orchestral repertoire. The Orchestra Musician's CD-ROM Library. TM. is a compilation of parts for orchestral masterworks by the music world's most celebrated composers. Each volume includes the parts for each work - available separately by instrument. CDs are available for Violin 1-2, Viola, Cello, Double Bass, Flute. Piccolo, Clarinet, Oboe. English Horn, Horn, Bassoon. Contrabassoon, Trumpet. Cornet, Low Brass. which includes Trombone & Tuba. , Timpani. Percussion, and Harp. Keyboard. Other. as required. Purchasing the complete set of individual parts in a particular volume enables the performance of any work included in that volume. Single instrumental parts in any volume can be purchased for individual use. These are standard parts used by orchestras around the world for many years. All editions used are in the public domain in the United States. It's simple. Use the CD-ROM drive in your PC or Mac to view or print clear letter-sized copies. The Orchestra Musician's CD-ROM Library. TM. installs easily and quickly. Adobe Acrobat Reader technology is utilized. free download included on each CD. , so no special access codes or software are required. A Life for the Czar Overture. Ruslan and Ludmilla Overture. Khovantchina Overture. Night on Bald Mountain. Pictures at an Exhibition. orch. Tushmalov. Symphony No. 1 in G Minor, Op. 13. Symphony No. 2 in C Minor, Op. 17. Symphony No. 3 in D Major, Op. 29. Symphony No. 4 in F Minor, Op. 36. Symphony No. 5 in E Minor, Op. 64. Symphony No. 6 in B Minor, Op. 74. Pathetique. Manfred, Symphony after Byron, Op. 58. Piano Concerto No. 1 in Bb Minor, Op. 23. Piano Concerto No. 2 in G Major, Op. 44. Piano Concerto No. 3 in Eb Major, Op. 75. Violin Concerto in D Major, Op. 35. 1812 Festival Overture, Op. 49. Capriccio Italienne, Op. 45. Francesca da Rimini, Symphonic Fantasia, Op. 32. Hamlet, Fantasy Overture after Shakespeare, Op. 67. March Slav, Op. 31. March Solennelle in D Major. Mazeppa Overture. The Nutcracker, Op. 71. Complete Ballet. Nutcracker Suite, Op. 71a. Pezzo Capriccioso for Cello and Orchestra, Op. 62. Polonaise from Eugene Onegin. Romeo and Juliet, Fantasy Overture. Serenade for Strings, Op. 48. Sleeping Beauty, Op. 66. Complete Ballet. Suite Characteristique. Suite No. 1, Op. 43. Suite No. 2, Op. 53. Suite No. 3, Op. 55. Suite No. 4, "Mozartiana", Op. 61. Swan Lake, Op. 20. Complete Ballet. Swan Lake Suite, Op. 20a. The Tempest, Symphonic Fantasia, Op. 18. Variations on a Rococo Theme, Op. 33. Voyevoda Overture, Op. 3. Voyevoda, Symphonic Ballad after Mickiewicz, Op. 78. Waltz from Eugene Onegin.

Tłumaczenie

Czajkowski i więcej - tom IV. Bas. Cała Bas Części do 42 Orchestral Masterworks na płycie CD-ROM. Skomponował Piotr Czajkowski. 1840-1893. Na orkiestrę. Kontrabas. Płyta CD-ROM Biblioteka orkiestry muzyków. Klasyczny. Trudność. średnio trudna. CD-ROM. Windows i Mac. Standardowa notacja. Opublikowane przez Hal Leonard. HL.220126. ISBN 0634094297. Ze standardowej notacji. Klasyczny. 9x12 cali. Tom IV obejmuje dzieła Czajkowskiego, Musorgskiego i Glinki. Najważniejsze to symfonie Czajkowskiego 6 Noc Musorgskiego, na Łysej Górze, Glinki Życie za cara i więcej. Zbuduj swój własny repertuar orkiestrowy biblioteki. Płyta CD-ROM Biblioteka orkiestry muzyków. TM. jest kompilacją części do orkiestrowych arcydzieł przez najbardziej znanych kompozytorów muzyki świata. Każdy tom zawiera części dla każdej pracy - dostępne osobno instrumentu. Płyty dostępne są na skrzypce, altówkę, 1-2 wiolonczelę, kontrabas, flet. Piccolo, klarnet, obój. English Horn, Horn, Fagot. Contrabassoon, Trąbka. Kornet, Niska Mosiądz. która obejmuje Puzon. , Kotły. Perkusję i harfę. Klawiatura. Inny. wymagane. Kupując komplet poszczególnych części w danej objętości umożliwia wykonanie wszelkich prac zawarte w tej objętości. Pojedyncze części instrumentalne w każdej objętości można kupić do użytku indywidualnego. Są to standardowe części wykorzystywane przez orkiestrami na całym świecie od wielu lat. Wszystkie wersje stosowane są w domenie publicznej w Stanach Zjednoczonych. To proste. Użyj napędu CD-ROM w komputerze PC lub Mac, aby przeglądać lub drukować wyraźne kopie formatu Letter. Płyta CD-ROM Biblioteka orkiestry muzyków. TM. instaluje się łatwo i szybko. Adobe Acrobat Reader technologia wykorzystywana jest. do pobrania za darmo na każdej płycie CD zawiera. , Więc nie są wymagane żadne specjalne kody dostępu lub oprogramowania. Życie za cara Overture. Rusłan i Ludmiła Uwertura. Khovantchina Uwertura. Noc na Łysej Górze. Obrazki z wystawy. orch. Tushmalov. Symfonia nr 1 g-moll op. 13. Symfonia nr 2 c-moll op. 17. Symfonia nr 3 D-dur op. 29. Symfonia nr 4 f-moll op. 36. Symfonia nr 5 e-moll op. 64. Symfonia nr 6 h-moll op. 74. Patetyczna. Manfred, Symfonia po Byron, op. 58. Koncert fortepianowy nr 1 b-moll Op 23. Koncert fortepianowy nr 2 G-dur op 44. Koncert fortepianowy nr 3 w Eb-dur op 75. Koncert skrzypcowy D-dur op. 35. 1812 Festival Overture, Op. 49. Capriccio Italienne op. 45. Francesca da Rimini, Symphonic Fantazja op. 32. Hamlet, Fantasy Uwertura po Szekspira, op. 67. Marsz słowiański op. 31. Marzec Solenelle D-dur. Mazepa Uwertura. Dziadek do orzechów, op. 71. Kompletny Ballet. Nutcracker Suite, Op. 71a. Sztuka Capriccioso na wiolonczelę i orkiestrę op 62. Polonez z Eugeniusza Oniegina. Romeo i Julia, Fantasy Uwertura. Serenada na smyczki op. 48. Śpiąca Królewna, Op. 66. Kompletny Ballet. Characteristique Suite. Apartament nr 1, op. 43. Suita nr 2 op. 53. Apartament nr 3, op. 55. Suita nr 4, "Mozartiana", op. 61. Swan Lake, Op. 20. Kompletny Ballet. Swan Lake Suite, Op. 20a. Tempest, Symphonic Fantazja op. 18. Wariacje na temat rokoko op. 33. Voyevoda Overture, Op. 3. Voyevoda, Symphonic Ballada po Mickiewicza op. 78. Walc z Eugeniusza Oniegina.