Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $7.99

Oryginalny tekst

Suzuki Flute School Piano Accompaniment, Volume 2. Flute sheet music. Piano Accompaniment sheet music.

Tłumaczenie

Szkoła Suzuki flet akompaniament fortepianowy, tom 2. Nuty flet. Arkusz akompaniament muzyki fortepianowej.

Oryginalny tekst

Suzuki Flute School Piano Accompaniment, Volume 2. For Flute. This edition. Revised. Method. Instruction. Suzuki. Woodwind - Flute. Suzuki. Suzuki Flute School. Book. 24 pages. Published by Alfred Music. AP.0168S. ISBN 0874871689. Titles. Minuet from Orfee et Eurydice. C.W. Gluck. Theme from Sonata in B Major for Piano and Flute, ANH. 4. L. van Beethoven. Minuet, BWV Anh. II 115. J.S. Bach. March, BWV Anh. II 122. J.S. Bach. Minuet from Orchestra Suite in B Minor, BWV 1067. J.S. Bach. The Last Rose of Summer. Irish Air. Theme from Melancholic Fantasy. M.A. Reichert. Allegretto from Carnaval de Venice. P.A. Genin. Minuet. G.P. Telemann. Gavotte. J.S. Bach. Polonaise. J.S. Bach. On Wings of Song from Six Songs, Op. 34, No. 2. F. Mendelssohn. The Suzuki Method is based on the principle that all children possess ability and that this ability can be developed and enhanced through a nurturing environment. All children learn to speak their own language with relative ease and if the same natural learning process is applied in teaching other skills, these can be acquired as successfully. Suzuki referred to the process as the Mother Tongue Method and to the whole system of pedagogy as Talent Education. The important elements of the Suzuki approach to instrumental teaching include the following. an early start. aged 3-4 is normal in most countries. the importance of listening to music. learning to play before learning to read. -the involvement of the parent. a nurturing and positive learning environment. a high standard of teaching by trained teachers. the importance of producing a good sound in a balanced and natural way. core repertoire, used by Suzuki students across the world. social interaction with other children. Suzuki students from all over the world can communicate through the language of music. div.

Tłumaczenie

Szkoła Suzuki flet akompaniament fortepianowy, tom 2. Na flet. To wydanie. Poprawione. Metoda. Instrukcja. Suzuki. Stroikowe - flet. Suzuki. Szkoła Suzuki Flute. Książka. 24 strony. Opublikowane przez Alfred Music. AP.0168S. ISBN 0874871689. Tytuły. Menuet z Orfee et Eurydice. C.W. Gluck. Temat z Sonaty B-dur na fortepian i flet, ANH. 4. L. van Beethovena. Menuet, BWV Anh. II 115. J.S. Kawaler. Marzec, BWV Anh. II 122. J.S. Kawaler. Menuet z Orkiestrą Suite-moll BWV 1067. J.S. Kawaler. Ostatnio Rose of Summer. Irlandzka powietrza. Skórka od melancholijnych Fantasy. M.A. Reichert. Allegretto z Carnaval de Wenecji. P. A. Genin. Menuet. G.P. Telemanna. Gawot. J.S. Kawaler. Polonez. J.S. Kawaler. Na skrzydłach pieśni z sześciu pieśni op. 34, nr 2. F. Mendelssohn. Metoda Suzuki jest oparta na zasadzie, że wszystkie dzieci, które posiadają zdolność i ta umiejętność może być rozwinięta i wzmocniona poprzez pielęgnowanie środowiska. Wszystkie dzieci uczą się mówić własnym językiem stosunkowo łatwo, a jeśli sam proces uczenia się naturalne stosuje się w nauczaniu innych umiejętności, mogą być nabyte w pomyślnym. Suzuki odniósł się do procesu jako metody języka ojczystego i do całego systemu pedagogiki jako Edukacji Talent. Ważnymi elementami podejścia Suzuki do nauczania instrumentalnego obejmują następujące. wczesny start. w wieku 3-4 jest normalne w większości krajów. Znaczenie słuchania muzyki. nauka gry przed nauki czytania. -Zaangażowanie rodziców. pielęgnowanie i pozytywne środowisko uczenia się. wysoki standard nauczania przez przeszkolonych nauczycieli. Znaczenie produkcji dobry dźwięk w zrównoważony i naturalny sposób. Rdzeń repertuar, używane przez studentów z całego świata Suzuki. społeczne interakcje z innymi dziećmi. Suzuki studentów z całego świata mogą komunikować się za pomocą języka muzyki. div.