Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $30.00

Oryginalny tekst

Quintet. Ellen Taaffe Zwilich. Cello sheet music. Double Bass sheet music. Viola sheet music. Violin sheet music. Piano Accompaniment sheet music.

Tłumaczenie

Kwintet. Ellen Taaffe Zwilich. Wiolonczela nuty. Nuty Bass podwójnie. Nuty altówka. Nuty skrzypce. Arkusz akompaniament muzyki fortepianowej.

Oryginalny tekst

Quintet. For Violin, Viola, Violoncello, Contrabass, And Piano. Composed by Ellen Taaffe Zwilich. 1939-. For Violin, Viola, Cello, Double Bass, Piano. Premiered August 2011 by La Jolla Music Society. Kalichstein-Laredo-Robinson Trio. Michael Tree, Viola. Harold Robinson, Double Bass. Contemporary. Performance score. Duration 22 minutes. Theodore Presser Company #444-41031. Published by Theodore Presser Company. PR.444410310. Commissioned by a large consortium for the Kalichstein-Laredo-Robinson Trio, along with violist Michael Tree and contrabassist Harold Robinson, Zwilich infuses her new quintet with characteristic depth, sparkle, and fresh sonorities, plus a special blues-inspired homage to Schubert’s “Trout” theme. Parts available on rental. 21’.

Tłumaczenie

Kwintet. Na skrzypce, altówkę, wiolonczelę, kontrabas i fortepian,. Złożony przez Ellen Taaffe Zwilich. 1939 -. Na skrzypce, altówkę, wiolonczelę, kontrabas, fortepian. Premiera sierpnia 2011 przez Towarzystwo Muzyczne w La Jolla. Kalichsteina-Laredo-Robinson Trio. Michael Drzewo, Viola. Harold Robinson, Kontrabas. Współczesny. Wynik wydajności. Czas trwania 22 minut. Theodore Presser Company 444-41031. Opublikowane przez Theodore dociskowej Spółki. PR.444410310. Zlecenie dużego konsorcjum dla Kalichsteina-Laredo-Robinson Trio wraz z altowiolista Michael Tree i kontrabasista Harolda Robinsona, Zwilich napełnia jej nowy kwintet z charakterystycznym głębi, blasku i świeżych brzmień, plus specjalne bluesa inspirowane hołd Schuberta "Pstrąg "motyw. Części dostępne na wynajem. 21 '.
Ostatnio wyszukiwane