Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $5.95

Oryginalny tekst

Messe de Requiem. Andre Campra. Voice sheet music. Choir sheet music. Piano and Keyboard sheet music.

Tłumaczenie

Messe de Requiem. Andre Campra. Nut głosem. Chór nuty. Klawiatura fortepianu i muzyki arkusza.

Oryginalny tekst

Messe de Requiem composed by Andre Campra. 1660-1744. For ST. TBarB vocal soli, SST. TBarB. SST. choir, 2 flutes, 2 violins, 2 violas, bassi, basso continuo. French Sacred Music. Score available separately - see item CA.2100400. Requiem, Mourning, death. 2 flutes part. Language. Latin. Composed 1695. 8 pages. Duration 50 minutes. Published by Carus Verlag. CA.2100421. ISBN M-007-03043-8. With Language. Latin. Requiem, Mourning, death. The Requiem was composed during Campra's tenure as the director of music at the cathedral of Notre Dame. It was commissioned for a service in memory of the deceased Archbishop of Paris. At the end of the 18th century it became a tradition in southern France to perform movements of Campra's Requiem during funerals or at memorial services. There is evidence from as late as 1805 which verifies this practice. The scoring of this work is remarkable, in that it calls for four groups of performers. a five-voice "Grand Choeur," a 2-3 voice "Petit Choeur," three vocal soloists as well as an instrumental group designated as a "Symphonie.

Tłumaczenie

Messe de Requiem w składzie Andre Campra. 1660-1744. Do ST. TBarB wokal soli, SST. TBarB. SST. chór, dwa flety, dwoje skrzypiec, dwie altówki, bas, basso continuo. Francuski Muzyka sakralna. Nik dostępny oddzielnie - patrz punkt CA.2100400. Requiem, żałoba, śmierć. 2 flety częścią. Język. Łaciński. W składzie: 1695. 8 stron. Czas trwania 50 minut. Opublikowane przez Carus Verlag. CA.2100421. ISBN M-007-03043-8. Z języka. Łaciński. Requiem, żałoba, śmierć. Requiem został złożony w trakcie kadencji Campra jako dyrektor muzyki w katedrze Notre Dame. Został oddany do służby w pamięci zmarłego arcybiskupa Paryża. Pod koniec 18 wieku stało się tradycją w południowej Francji, aby wykonać ruchy Campra Requiem podczas pogrzebów lub w uroczystościach upamiętniających. Istnieją dowody z dopiero 1805, który sprawdza tę praktykę. Punktacji prac jest niezwykłe, że wzywa do czterech grup wykonawców. pięć-głos "Wielki Choeur," 2-3 głos "Petit Choeur," trzy solistów wokalnych oraz grupa instrumentalna określony jako "Symphonie.