Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $1.70

Oryginalny tekst

Daughter of Zion See the Victor. George Frideric Handel. Voice sheet music. B-Flat Instrument sheet music. C Instrument sheet music. Choir sheet music. Horn sheet music. Organ Accompaniment sheet music. Beginning.

Tłumaczenie

Córa Syjonu Zobacz zwycięzcy. Georg Friedrich Haendel. Nut głosem. Instrument B-Flat nuty. Nuty C Instrument. Chór nuty. Nuty Horn. Nuty akompaniamentu narządów. Początek.

Oryginalny tekst

Daughter of Zion See the Victor composed by George Frideric Handel. 1685-1759. Arranged by Michael Burkhardt. For unison voices or SSA. 3-part women's voices or unison treble voices, organ, optional C instruments, B-flat instruments, or horns in F. Advent, Easter, General. Moderately Easy. Octavo. Published by MorningStar Music Publishers. MN.50-8875. The tune JUDAS MACCABAEUS is set here with two different texts, which makes this anthem useable throughout the church year. It may be used by treble choruses of all sizes and is expandable to three parts. Parts for Instruments I and II in C are included in the choral score. Part of the Michael Burkhardt Treble Chorus Series.

Tłumaczenie

Córa Syjonu Zobacz Victor skomponowaną przez Georga Friedricha Haendla. 1685-1759. Organizowane przez Michaela Burkhardt. Na głosy unisono lub SSA. 3-częściowe głosy damskie lub sopranów unisono głosy, organy, instrumenty opcjonalne C, instrumenty B-flat, lub rogi w F. Adwentu, Wielkanoc, Generalnego. Umiarkowanie łatwy. Ósmy. Opublikowane przez Morningstar Wydawców Muzycznych. MN.50-8875. Juda Machabeusz melodia jest ustawiona tutaj z dwóch różnych tekstów, które sprawia, że ​​ten hymn można wykorzystać w ciągu całego roku kościelnego. Może być stosowany przez chóry sopranów wszystkich rozmiarów i jest rozszerzalna do trzech części. Części do instrumentów I i II w C są zawarte w wyniku chóralnej. Część serii Chorus Michael Burkhardt Treble.