Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $11.50

Oryginalny tekst

Flight of the Bumble-Bee. Nikolay Andreyevich Rimsky-Korsakov. Baritone Saxophone sheet music.

Tłumaczenie

Lot trzmiela. Nikołaj Rimski-Korsakow Andriejewicz. Saksofon barytonowy arkusza muzyki.

Oryginalny tekst

Flight of the Bumble-Bee composed by Nikolay Andreyevich Rimsky-Korsakov. 1844-1908. Arranged by Lennie Niehaus. For saxophone quartet. 2 altos, 1 tenor and 1 baritone saxophones. Grade 5. Score and set of parts. Duration 2 minutes. Published by Kendor Music Inc. KN.16021. This Rimsky-Korsakov classic is a virtuosic type of melody in perpetual motion. In order to sustain that continuous motion and allow players the chance to catch a breath, the melody here alternates between the altos -- it should sound seamless, as though just one person is playing the tune. Duration 2. 00.

Tłumaczenie

Lot trzmiela skomponowana przez Mikołaja Rimskiego-Korsakowa Andriejewicz. 1844-1908. Organizowane przez Lennie Niehaus. Na kwartet saksofonowy. 2 Altos, 1 i 1 tenorowy saksofon baryton. Klasa 5. Nik i zestaw części. Czas trwania 2 minuty. Opublikowane przez Kendor Muzyka Inc. KN.16021. Rimski-Korsakow to klasyk jest wirtuozowskie rodzaj melodii w ciągłym ruchu. W celu utrzymania tego ciągłego ruchu i umożliwić graczom szansę złapać oddech, melodia tu na przemian z Altos - powinno brzmieć bez szwu, jakby tylko jedna osoba gra melodię. Czas trwania 2. 00.