Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $1.50

Oryginalny tekst

The Peace of Christ. Choir sheet music. Organ Accompaniment sheet music. Beginning.

Tłumaczenie

Pokój Chrystusa. Chór nuty. Nuty akompaniamentu narządów. Początek.

Oryginalny tekst

The Peace of Christ composed by James Biery, Marilyn Biery. For SATB choir, keyboard, optional flute, oboe, violin. Trinity, Easter, Wedding, Confirmation, Feast of Holy Family, Baptism, Community. Fellowship, Unity, Commitment. Discipleship. Easy. Octavo. Published by MorningStar Music Publishers. MN.50-6065. This song of blessing is based on an original hymn tune by James Biery. Useful for any time a blessing is appropriate, such as weddings, reception of new members, and baptisms. Instrumental part included.

Tłumaczenie

Pokój Chrystusa skomponował James Biery, Marilyn Biery. Na chór SATB, klawiatury, opcjonalny flet, obój, skrzypce. Trójcy, Wielkanoc, ślub, bierzmowanie, Święto Świętej Rodziny, Chrzest, Społeczność. Drużyna, Jedność, Zaangażowanie. Bycie uczniem. Łatwy. Ósmy. Opublikowane przez Morningstar Wydawców Muzycznych. MN.50-6065. Ta piosenka błogosławieństwa oparty jest na oryginalnym hymnu melodii James Biery. Przydatne dla każdej chwili błogosławieństwem jest to właściwe, takie jak wesela, przyjęcia nowych członków i chrztów. Instrumentalna część to.