Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $7.95

Oryginalny tekst

Piano Town, Lessons - Level 3. Keith Snell. Piano Method sheet music. Piano Solo sheet music.

Tłumaczenie

Fortepian Miasto, Lekcje - Poziom 3. Keith Snell. Metoda arkusza muzyki fortepianowej. Solo Piano sheet music.

Oryginalny tekst

Piano Town, Lessons - Level 3 composed by Keith Snell and Diane Hidy. For piano. Snell piano method. Piano Town Series. Level 3. Music book. Published by Neil A. Kjos Music Company. KJ.MP103. ISBN 084977327X. Lessons is the core of Piano Town. The controlled, steady pacing of the curriculum introduces one element at a time. Each concept is presented in a consistent, reliable format. This clear presentation helps students focus on new skills and information. Lessons Level Three introduces various styles of broken chord accompaniments, including the waltz bass and Alberti bass patterns. Minor key signatures are introduced and students will play scales, chords and music in A, D, E and G minor. B-flat Major is also introduced. Other important new skills include playing chromatic scales, triads and inversions, octaves and overlapping pedal technique. The music in this book emphasizes classical literature with works by Telemann, J.C. Bach, L. Mozart, Haydn, Diabelli, Hook, Gurlitt, Schytte and Salutrinskaya. In addition to a review of Sonatina form, students will also learn about binary and ternary form. The perfect place to learn to play the piano. Piano Town is the perfect place to learn to play the piano. A Multi-Key method with an intervallic concentration and a Middle C start, Piano Town combines the best of pedagogy to date with innovative new ideas. Students will love the contemporary feel as they discover the musical wonders of Piano Town. Teachers will love the success of its interactive discovery learning approach.

Tłumaczenie

Piano Miasto, Lekcje - Poziom 3 składa się Keith Snell i Diane Hidy. Na fortepian. Metoda fortepian Snell. Seria Piano Miasto. Poziom 3. Książka Muzyka. Opublikowane przez Neila A. Kjos Music Company. KJ.MP103. ISBN 084977327X. Lekcji jest rdzeniem Piano Miasta. Kontrolowane, stały stymulacji programu nauczania wprowadza jeden element na raz. Każda koncepcja została przedstawiona w sposób spójny, niezawodny formacie. To jasne, prezentacja pomaga uczniom skupić się na nowych umiejętności i informacji. Lekcje Poziom trzeci wprowadza różne style rozbitych dodatkami akordów, w tym basu Waltz i Alberti wzorców bas. Drobne kluczowe podpisy są wprowadzane i studenci będą grać skale, akordy i muzyki w A, D, E i G-moll. B-dur jest również wprowadzone. Inne ważne nowe umiejętności m.in. grając chromatycznych skal, triad i przewroty, oktawy i nakładających techniki pedału. Muzyka w tej książce podkreśla, literatury klasycznej z dzieł Telemanna, JC Bacha, L. Mozarta, Haydna, Diabelli, hak, Gurlitt, Schytte i Salutrinskaya. Oprócz przeglądu formie Sonatina, studenci uczą się także o formie dwu- i trójskładnikowych. Idealne miejsce do nauki gry na fortepianie. Fortepian Miasto jest idealnym miejscem do nauki gry na fortepianie. Multi-Key z intervallic metoda koncentracji i początek Bliski C, Fortepian Miasto łączy w sobie najlepsze z pedagogiki na bieżąco z nowych, innowacyjnych pomysłów. Studenci pokochają współczesny, jak odkryć muzycznych cudów Piano Miasta. Nauczyciele będą kochać sukces swojego podejścia interaktywnej nauki odkrycie.