Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $10.99

Oryginalny tekst

Wee Sing America.

Tłumaczenie

Wee Śpiewaj Ameryka.

Oryginalny tekst

Wee Sing America arranged by Pamela Conn Beall and Susan Hagen Nipp. This edition. Paperback. Classroom. Pre-School. General Music and Classroom Publications. Other Classroom. Sing-Along. Wee Sing. 53 songs. Patriotic, Children's. Book & CD. 64 pages. Duration Over one hour. Published by Alfred Music. AP.74-0843112795. ISBN 0843112794. Patriotic, Children's. 8 1. 2" x 5 1. 2" inches. From patriotic songs that stir the soul to cowboy songs of early settlers, this is a terrific collection of songs about America. Children can learn as they hear "The Star Spangled Banner," the names of all the states, and the Pledge of Allegiance. Included are great quotes from great Americans, a list of U.S. Presidents, plus many interesting facts about the United States of America. There are songs inspired from the building of the country---pioneer, cowboy, work, railroad, and sea and river chanteys. All are shared by a wonderful childrenâs choir enhanced by adult voices on selected songs. Recorded Acc. Available. Wee Sing materials enrich the cognitive, physical, and social development of young children. Through songs, chants, movement, and rhythms, children can gain the readiness skills of language development, coordination, auditory discrimination, body awareness, rhythmic proficiency, and self confidence. We Love the USA. John F. Kennedy Quote. The Star-Spangled Banner. Preamble to the Constitution. You're A Grand Old Flag. Pledge to the Flag. Three Cheers for the Red, White, and Blue. The Stars And Stripes Forever. There Are Many Flags. America. Thomas Jefferson Quote. Abraham Lincoln Quote. Martin Luther King, Jr. Quote. America, America. America The Beautiful. Statue of Liberty Excerpt. The United States. Presidents of the United States. Yankee Doodle Boy. Yankee Doodle. Old Abe Lincoln. Dixie. Battle Hymn Of The Republic. George Washington Quote. When Johnny Comes Marching Home. Goober Peas. The Caissons. Marine's Hymn. Patrick Henry Quote. Anchors Aweigh. Sweet Betsy From Pike. I've Been Workin' On The Railroad. John Henry. Drill, Ye Tarriers. Paddy Works on the Railroad. The Old Chisholm Trail. Good-Bye, Old Paint. I Ride An Old Paint. Git Along, Little Dogies. My Home's in Montana. Old Texas. The Boll Weevil. Pick a Bale o' Cotton. Cotton Needs Pickin'. Shuckin' Of The Corn. Old Settler's Song. Sacramento. Blow Ye Winds. Cape Cod Chantey. Blow the Man Down. Erie Canal. Down The River.

Tłumaczenie

Wee Śpiewaj Ameryka zorganizowany przez Pamela Conn Beall i Susan Hagen NIPP. To wydanie. Książka w miękkiej oprawie. Klasa. Pre-School. Ogólne Muzyka i Publikacje Classroom. Inne szkolna. Śpiewanie. Wee Śpiewaj. 53 utworów. Patriotyczne dziecięca. Książka. Czas w ciągu jednej godziny. Opublikowane przez Alfred Music. AP.74-0843112795. ISBN 0843112794. Patriotyczne dziecięca. 8 1. 2 "x 5 1. 2 "cala. Z pieśni patriotycznych, które mieszać duszę kowbojskich piosenek wczesnych osadników, to wspaniała kolekcja piosenek o Ameryce. Dzieci mogą nauczyć się, jak słyszą "The Star Spangled Banner," Nazwy wszystkich państw i Pledge of Allegiance. Wliczone są wielkie cytaty z wielkich Amerykanów, lista prezydentów USA, plus wiele interesujących faktów na temat Stanów Zjednoczonych Ameryki. Są piosenki inspirowane budynku z kraju --- pionierskich szantowe, kowboj, pracy, kolejowych i morskich i rzecznych. Wszystkie są dzielone przez wspaniały childrenâs chór wzmocnionej przez dorosłych głosy na wybranych utworów. Rejestrowana Wg. Dostępny. Wee materiały Sing wzbogacić poznawczej, fizycznej i społecznej rozwoju małych dzieci. Poprzez piosenki, śpiewy, ruch, i rytmy, dzieci mogą zdobyć umiejętności gotowość rozwoju mowy, koordynacji, dyskryminacji słuchowej, świadomości ciała, rytmiczne umiejętności i pewności siebie,. We Love USA. John F. Kennedy Cytat. Star-Spangled Banner. Preambuła do Konstytucji. Jesteś Grand Old Flag. Zastaw na flagi. Trzy okrzyki na czerwony, biały i niebieski. The Stars And Stripes Na zawsze. Istnieje wiele Flagi. Ameryka. Thomas Jefferson napisał. Abraham Lincoln Cytat. Martin Luther King, Jr Cytat. Ameryka, Ameryka. Ameryka Piękna. Statua Wolności Fragment. Stany Zjednoczone. Prezydenci Stanów Zjednoczonych. Yankee Doodle Boy. Yankee Doodle. Stary Abe Lincoln. Dixie. Battle Hymn Of The Republic. George Washington Cytat. Kiedy Johnny Comes Marching Home. Groch goober. W Kasetony. Hymn Marine. Patrick Henry Cytat. Kotwy Aweigh. Słodka Betsy Od Pike. Byłem pracujesz na kolei. John Henry. Wiertła, ye Tarriers. Paddy Działa na kolei. Stary Chisholm Trail. Żegnaj, starej farby. I jeździć na starej farby. Git Along, Little Dogies. Mój Dom jest w Montanie. Stary Teksas. Boll Weevil. Pick a Bale o' Cotton. Bawełna Needs pickin ". Shuckin 'Of The Corn. Piosenka starych osadników. Sacramento. Cios Ye Winds. Cape Cod Chantey. Cios Man Down. Erie Canal. W dół rzeki.