Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $10.99

Oryginalny tekst

Wee Sing Silly Songs. Voice sheet music. Choir sheet music.

Tłumaczenie

Silly Songs Wee Śpiewaj. Nut głosem. Chór nuty.

Oryginalny tekst

Wee Sing Silly Songs arranged by Pamela Conn Beall and Susan Hagen Nipp. For Children's Voices. Classroom. Pre-School. General Music and Classroom Publications. Other Classroom. Sing-Along. Wee Sing. 45 silly songs and fingerplays. Children's. Book & CD. 64 pages. Duration Over one hour. Published by Alfred Music. AP.74-0843120042. ISBN 0843120045. Children's. 8 1. 2" x 5 1. 2" inches. Try to hold your giggles while you sing about marching ants, Little Bunny Foo Foo, and the goose that kissed a moose. Action songs and echo songs, ridiculous songs and songs that make little sense---all add up to great fun. The childrenâs choir joins in with the silliness of some humorous adult voices along the way. The instrumentation adds to the enjoyment as you hear real brass instruments, banjos, guitars, drums, woodwinds, and humorous sound effects accompanying the kids. Recorded Acc. Available. Wee Sing materials enrich the cognitive, physical, and social development of young children. Through songs, chants, movement, and rhythms, children can gain the readiness skills of language development, coordination, auditory discrimination, body awareness, rhythmic proficiency, and self confidence. John Brown's Baby. Nobody Likes Me. Who Did Swallow Jonah. Three Jolly Fishermen. Lloyd George Knew My Father. The Limerick Song. Dry Bones. What Did Delaware. Father's Whiskers. Michael Finnegan. Go Get the Ax. She Waded in the Water. Do Your Ears Hang Low. My Hand on My Head. Once an Austrian Went Yodeling. Risseldy, Rosseldy. Animal Fair. The Bear Went Over The Mountain. Boom, Boom, Ain't It Great To Be Crazy. Rabbit Ain't Got. Little Bunny Foo Foo. Mules. Ten in a Bed. Grasshopper. Baby Bumblebee. The Crocodile. The Ants Go Marching. The Little Skunk's Hole. Bill Grogan's Goat. Be Kind To Your Web-Footed Friends. The Horse Went Around. Found a Peanut. Oh, You Can't Get to Heaven. There's a Hole in the Middle of the Sea. There's A Hole In The Bucket. Ninety-Nine Bottles of Pop. Nursery Rhyme Game Song. Throw It Out the Window. My Hat, It Has Three Corners. The Green Grass Grows All Around. Down by the Bay. Hinky Dinky 'Double D' Farm. One Bottle o' Pop. No, No, Yes, Yes. I'm a Nut.

Tłumaczenie

Wee Śpiewaj Silly Songs organizowane przez Pamela Conn Beall i Susan Hagen NIPP. Na głosy dziecięce. Klasa. Pre-School. Ogólne Muzyka i Publikacje Classroom. Inne szkolna. Śpiewanie. Wee Śpiewaj. 45 głupie piosenki i fingerplays. Dziecięcy. Książka. Czas w ciągu jednej godziny. Opublikowane przez Alfred Music. AP.74-0843120042. ISBN 0843120045. Dziecięcy. 8 1. 2 "x 5 1. 2 "cala. Staraj się trzymać chichoty podczas śpiewać o maszerujących mrówek, Little Bunny Foo Foo i gęsi, że pocałował łosia. Echo pieśni działania i śmieszne piosenki, pieśni i piosenki, które nie mają sensu --- wszystko dodać do wspaniałej zabawy. Chór childrenâs przyłącza się z głupoty niektórych humorystycznych głosy dorosłych po drodze. Oprzyrządowanie dodaje do radości, jak słuchać prawdziwych instrumentów dętych, banjo, gitara, perkusja, dęte drewniane i pełen humoru efekty dźwiękowe towarzyszące dzieci. Rejestrowana Wg. Dostępny. Wee materiały Sing wzbogacić poznawczej, fizycznej i społecznej rozwoju małych dzieci. Poprzez piosenki, śpiewy, ruch, i rytmy, dzieci mogą zdobyć umiejętności gotowość rozwoju mowy, koordynacji, dyskryminacji słuchowej, świadomości ciała, rytmiczne umiejętności i pewności siebie,. Dziecko Johna Browna. Nobody Likes Me. Zrobił połknęła Jonasza. Trzy Jolly Rybacy. Lloyd George znał mojego ojca. Limerick piosenki. Suchych kości. Co Delaware. Wąs ojca. Michael Finnegan. Idź po Ax. Ona brodząc w wodzie. Czy Your Ears Hang Low. Moja rękę na mojej głowie. Po austriackiej Went jodłowanie gong. Risseldy, Rosseldy. Targi zwierząt. The Bear Went Over The Mountain. Boom, Boom, Czy to nie wspaniale być wariatem. Aint Got królika. Bunny Foo Foo mało. Muły. Dziesięć w łóżku. Konik polny. Dziecko Trzmiel. Krokodyl. Ants Go Marching. The Little Skunk Hole. Bill Grogan w kozie. Bądź miły dla swoich etwonogi przyjaciółmi. Koń chodził. Znaleziono orzeszka. Och, nie można dostać się do nieba. Tam jest dziura w środku morza. Jest Hole In The Bucket. Dziewięćdziesiąt dziewięć butelek Pop. Nursery Rhyme gra piosenki. Wyrzucić go przez okno. Mój kapelusz, ma trzy Corners. Zielona trawa rośnie dookoła. Down by the Bay. Hinky przemiły "podwójne D" rolnicze. Jedna butelka o "Pop. Nie, Nie, Tak, Tak. Jestem Nut.