Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $10.00

Oryginalny tekst

Laudate Dominum. Wolfgang Amadeus Mozart. Bass Clef Instrument sheet music. Cello sheet music. Flute sheet music. Organ sheet music. Violin sheet music. Beginning.

Tłumaczenie

Laudate Dominum. Wolfgang Amadeusz Mozart. Bass Clef Nuty Instrument. Wiolonczela nuty. Nuty flet. Nuty narządów. Nuty skrzypce. Początek.

Oryginalny tekst

Laudate Dominum composed by Wolfgang Amadeus Mozart. 1756-1791. Arranged by Robert D. Hawkins. For organ, flute, violin, optional cello. bass instrument, multiple treble instruments. Chamber Music. Moderately Easy to Medium. Published by MorningStar Music Publishers. MN.20-970. Lyrical work from Vesperae Solennes de Confessore. KV 339. Musical gem rarely heard.

Tłumaczenie

Laudate Dominum skomponowana przez Wolfganga Amadeusza Mozarta. 1756-1791. Zorganizowany przez Roberta D. Hawkins. Na organy, flet, skrzypce, wiolonczelę opcjonalnego. wiele instrumentów, bas treble instrumentów. Muzyka kameralna. Umiarkowanie Łatwy Średni. Opublikowane przez Morningstar Wydawców Muzycznych. MN.20-970. Liryczne dzieło z Vesperae Solennes de confessore. KV 339. Musical gem rzadko słyszałem.