Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $2.25

Oryginalny tekst

Choral Ensemble Intonation-Modal Exercises for Choirs. Roger Ames. Voice sheet music. Choir sheet music. Beginning.

Tłumaczenie

Choral Ensemble Intonacja-Modal Ćwiczenia dla Chórów. Roger Ames. Nut głosem. Chór nuty. Początek.

Oryginalny tekst

Choral Ensemble Intonation-Modal Exercises for Choirs. Modal Exercises for Choirs. Composed by Roger Ames. Arranged by James Jordan. For unison voices. Children. Sacred. Easy. Medium. 16 pages. Published by GIA Publications. GI.G-5527M. This method encourages the building of intonation skills within the confines of the choral ensemble rehearsal. Choral Ensemble Intonation includes overall steps for reading a new work and teaches how solfege syllables can promote good intonation through proper diction. In addition, the authors provide techniques for maintaining a consistent tempo, running a choral warm-up, and using the accompanist to achieve better intonation.

Tłumaczenie

Choral Ensemble Intonacja-Modal Ćwiczenia dla Chórów. Ćwiczenia dla Chórów modalne. Złożony przez Rogera Ames. Organizowane przez Jamesa Jordana. Na głosy unisono. Dzieci. Poświęcony. Łatwy. Medium. 16 stron. Opublikowane przez GIA Publikacji. GI.G-5527M. Metoda ta zachęca do budowania umiejętności intonacji w granicach próby zespołowej chóralnej. Choral Ensemble Intonacja zawiera ogólne kroki za czytanie nowej pracy i uczy solfege sylaby mogą promować dobrą intonację dzięki właściwej dykcji. Ponadto, autorzy zapewniają technik utrzymywania stałego tempa prowadzenia chóralnej rozgrzewkę, a za pomocą akompaniatora osiągnąć lepszą intonację.