Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $83.95

Oryginalny tekst

String Quartet No. 2. Philip Maneval. Cello sheet music. Viola sheet music. Violin sheet music. Advanced.

Tłumaczenie

Kwartet smyczkowy nr 2. Philip Maneval. Wiolonczela nuty. Nuty altówka. Nuty skrzypce. Zaawansowany.

Oryginalny tekst

String Quartet No. 2 composed by Philip Maneval. String quartet. For String Quartet. Contemporary. Advanced. Score and part. Standard notation. Opus 19. 48 pages. Duration 23 minutes. Theodore Presser Company #114-41114. Published by Theodore Presser Company. PR.114411140. With Standard notation. contemporary. Maneval's second quartet features four movements. Maestoso, Intermezzo. Allegretto. Larghetto e cantabile. Allegro assai. For advanced performers. Duration. 21'. "Maneval's music lives in the same worlds with Ravel's and Barber's, different though they may be. His Quartet references other music. There is a breath of Viennese lilt in the fourth movement, and the ironic playfulness of the second movement is a healthy critique of Prokofiev. But this is not a postmodern melange. The work glows with energy. " -Daniel Webster, Philadelphia Inquirer.

Tłumaczenie

Kwartet smyczkowy nr 2 w składzie: Philip Maneval. Kwartet smyczkowy. Na kwartet smyczkowy. Współczesny. Zaawansowany. Ocena i część. Standardowa notacja. Opus 19. 48 stron. Czas trwania 23 minut. Theodore Presser Company #114-41114. Opublikowane przez Theodore dociskowej Spółki. PR.114411140. Przy zapisie standardowego. współczesny. Drugi kwartet Maneval dysponuje cztery ruchy. Majestatyczny, Intermezzo. Allegretto. Larghetto e cantabile. Allegro assai. Dla zaawansowanych wykonawców. Czas trwania. 21 '. "Muzyka Maneval żyje w tych samych światach z Ravela i fryzjera, inna, choć mogą one być. Jego muzyka odniesienia Quartet inne. Jest oddech wiedeńskiego pieśń w czwartym ruchu i ironiczny swawola drugiego ruchu jest zdrowa krytyka Prokofiewa. Ale to nie jest postmodernistyczny melanż. Praca z energią świeci. -Daniel Webster, Philadelphia Inquirer.