Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $2.50

Oryginalny tekst

Rosa Sine Spina. Nicola LeFanu. A Cappella sheet music.

Tłumaczenie

Rosa Sine Spina. Nicola LeFanu. Nuty Cappella.

Oryginalny tekst

Rosa Sine Spina composed by Nicola LeFanu. 1947-. For SSA choir a cappella. Modern, Choral. Octavo. Text Language. English & Latin. Published by Edition Peters. PE.P71205. With Text Language. English & Latin. Modern, Choral. Nicola LeFanu was born in England to Irish parents, on April 28, 1947. She is currently Professor of Music at the University of York. Rose without a thorn -- Carol for SSA without accompaniment. English and Latin. the text comes from an anonymous 13-Century prayer.

Tłumaczenie

Rosa Sine Spina skomponowana przez Nicola LeFanu. 1947 -. Na chór a cappella SSA. Nowoczesny, Choral. Ósmy. Tekst Język. Angielski. Opublikowane przez Edition Peters. PE.P71205. Z tekstu w języku. Angielski. Nowoczesny, Choral. Nicola LeFanu urodził się w Anglii, Irlandii rodziców, na 28 kwietnia 1947. Obecnie jest profesorem muzyki na Uniwersytecie w Yorku. Róża bez kolców - Carol dla SSA bez akompaniamentu. Angielski i łacina. Tekst pochodzi z anonimowego 13-Century modlitwy.