Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $14.99

Oryginalny tekst

The Adventures of Lewis & Clark. Musical. John Jacobson. Choir sheet music.

Tłumaczenie

Adventures of Lewis. Musical. John Jacobson. Chór nuty.

Oryginalny tekst

The Adventures of Lewis & Clark. Musical. composed by John Jacobson and Roger Emerson. Arranged by Alan Billingsley. For Choral. PREV CD. Choral. Music First Express. Children's Musical. CD only. Published by Hal Leonard. HL.8740277. ISBN 1423454693. Children's Musical. 5x5 inches. In 1804, the United States, under the leadership of President Thomas Jefferson, commissioned Meriwether Lewis and William Clark to travel, explore and chart the new territories of the Louisiana Purchase. These brave men, and their companions, York, Charbonneau, Sacajawea, along with their trusty dog, Scannon, traveled up the Missouri River, over the Rocky Mountains, and down the Columbia River, all the way to the Pacific Ocean. Their remarkable story comes to life in this clever 40-minute musical adaptation by Roger Emerson and John Jacobson, with 8 original songs and a delightfully-entertaining script. The Teacher's Manual includes the accompanied songs, the full script, and background historical information, while the Singer's Edition includes the script and vocal lines only. Best of all, John Jacobson's choreography notes are included in both, and the Perf. Accom. CD will help you stage a truly spectacular production. Let music enrich the curriculum of your school as you join Lewis and Clark in their historic journey. Available. Teacher's Manual, Singer's Edition 5Pak, Preview Cassette. full performance only. and Performance. Accompaniment CD. Performance Time. 40 minutes. Fork In The Road. Let's Make A Deal. Life's 'Ruff. The Joy. The Ballad Of Lewis And Clark. This Is Our Home. Tumblin' Waters. Wayfaring Stranger.

Tłumaczenie

Adventures of Lewis. Musical. skomponował John Jacobson i Rogera Emersona. Ułożone według Alan Billingsleya. Dla Chóralnej. POPRZEDNIA CD. Chóralny. Muzyka First Express. Musical dla dzieci. Tylko CD. Opublikowane przez Hal Leonard. HL.8740277. ISBN 1423454693. Musical dla dzieci. 5x5 cali. W 1804 roku, Stany Zjednoczone, pod przewodnictwem prezydenta Thomasa Jeffersona, zlecił Meriwether Lewis i William Clark podróżować, odkrywać i wytyczyć nowe terytoria zakupu Luizjany. Ci dzielni ludzie, i ich towarzysze, York, Charbonneau, Sacajawea, wraz z ich wierny pies, Scannon, wyjazd w górę rzeki Missouri, nad Gór Skalistych, w dół rzeki Columbia, aż do Oceanu Spokojnego. Ich niezwykła historia budzi się do życia w tym sprytny 40 minut muzycznej adaptacji Rogera Emersona i John Jacobson, 8 oryginalnych piosenek i uroczo-rozrywkowym skryptu. Podręcznik Nauczyciela zawiera towarzyszą pieśni, pełne skrypt i tło historyczne informacje, podczas gdy wokalista Edition zawiera tylko skrypt i linie wokalne. Najlepszy ze wszystkich, notatki choreografii Johna Jacobsona są zawarte w obu, i Perf. Towa. CD pomogą scenie prawdziwie spektakularne produkcje. Niech muzyka wzbogacić program o szkole, jak dołączyć Lewisa i Clarka w ich historycznej drodze. Dostępny. Podręcznik nauczyciela, Singera Edition 5Pak, podgląd Cassette. tylko pełna wydajność. i wydajność. Akompaniament CD. Czas wydajność. 40 minut. Rozwidleniu dróg. Zróbmy Deal. Life "Ruff. Radość. Ballad Of Lewis i Clark. To jest nasz dom. Wody Tumblin '. Wędrówka Nieznajomy.