Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $5.50

Oryginalny tekst

Chopin Selected Works For Piano, Book 2. Frederic Chopin. Piano Solo sheet music.

Tłumaczenie

Chopin Wybrane utwory na fortepian, Book 2. Fryderyka Chopina. Solo Piano sheet music.

Oryginalny tekst

Chopin Selected Works For Piano, Book 2 composed by Frederic Chopin. 1810-1849. Edited by Keith Snell. For piano. Neil A. Kjos Master Composer Library. Book B,2. Sheet music. Published by Neil A. Kjos Music Company. KJ.GP392. ISBN 849762014. This comprehensive collection of Chopin for early advanced and advanced pianists will be a favorite choice with you and your students for years to come. Selections included in this volume are. Mazurka in A Minor, Op. 17 No. 4. Nocturne in F Minor, Op. 55 No. 1. Nocturne in C# Minor, Op. Post. Polonaise in A Major, Op. 40 No.1. Military. Prelude in D-Flat Major, Op. 28 No. 15. Raindrop. Prelude in G Minor, Op. 28 No. 22. Waltz in D-Flat Major, Op. 64 No. 1. Minute. Waltz in A-Flat Major, Op. 69 No. 1. Waltz in E Minor, Op. Post. and Fantasie-Impromptu, Op. 66. The Neil A. Kjos Master Composer Library, selected and edited by Keith Snell, is comprised of unique editions of the most popular piano teaching repertoire. Clavier Magazine calls it "an outstanding teaching series. " All books are attractively priced for students representing an outstanding value. Compact disc recordings by Diane Hidy, Nelita True, and Hans Boepple follow the editing, emulating a beautiful and practical model for students. Mazurka in A Minor, Op.17, No. 4. Nocturne in C Minor. Polonaise in A, Op.40, No. 1. Prelude in D, Op.28, No. 15. Prelude in G Minor, Op.28, No. 22. Waltz in D Major, Op.64, No. 1. Waltz in A Major, Op.69, No. 1. Nocturne in F Minor, Op.55, No. 1. Fantasie-Impromptu, Op. 66. Waltz in E Minor, Op.Posth.

Tłumaczenie

Chopin Wybrane utwory na fortepian, Book 2 skomponowane przez Fryderyka Chopina. 1810-1849. Edytowane przez Keith Snell. Na fortepian. Neil A. Kjos Mistrz Kompozytor Biblioteka. Zarezerwuj B, 2. Nuty. Opublikowane przez Neila A. Kjos Music Company. KJ.GP392. ISBN 849762014. Ten kompleksowy zbiór Chopina dla zaawansowanych i zaawansowanych wczesnych pianistów będzie ulubionym wybór z Ciebie i Twoich uczniów w nadchodzących latach. Pozycje zawarte w tym tomie są. Mazurek a-moll op. 17 L. 4. Nokturn f-moll op. 55 nr 1. Ноктюрн C. Polonez A-dur op. 40 nr 1. Wojskowy. Preludium D-dur op. 28 L. 15. Kropla deszczu. Preludium g-moll op. 28 nr 22. Walc Des-dur op. 64 nr 1. Minuta. Walc As-dur op. 69 nr 1. Walc e-moll op. Poczta. Fantasie-Impromptu i op. 66. Neil A. Kjos Biblioteka Główna Kompozytor, wybór i opracowanie Keith Snell, składa się z wyjątkowych edycjach najpopularniejszego repertuaru nauczania fortepian. Clavier Magazyn nazywa to "znakomita seria nauczania. "Wszystkie książki są atrakcyjne cenowo dla studentów reprezentujących wyjątkową wartość. Nagrania płyt kompaktowych Diane Hidy, Nelita prawda, i Hans Boepple śledzić edycji, emulacji piękny i praktyczny model dla studentów. Mazurek a-moll, Op.17, Nr 4. Nokturn c-moll. Polonez A, Op.40, No 1. Preludium D, op.28, nr 15. Preludium g-moll, op.28, nr 22. Waltz w D-dur, op.64, nr 1. Walc A-dur, Op.69, nr 1. Nokturn f-moll, Op.55 nr 1,. Fantasie-Impromptu op. 66. Walc e-moll, Op.Posth.