Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $2.95

Oryginalny tekst

Let Their Celestial Concerts All Unite. from Samson. George Frideric Handel. Choir sheet music.

Tłumaczenie

Niech Ich Celestial Koncerty Wszystko Unite. z Samsonem. Georg Friedrich Haendel. Chór nuty.

Oryginalny tekst

Let Their Celestial Concerts All Unite. from Samson. composed by George Frideric Handel. 1685-1759. Arranged by Patrick M. Liebergen. Choir Sacred. SATB choir. Choral Octavo. Masterworks. Choral Designs. Baroque. Masterwork Arrangement. Sacred. Choral Octavo. 16 pages. Published by Alfred Music. AP.16310. Energetic and joyous masterwork from Handel's 1743 oratorio featuring both homophonic and contrapuntal writing. Parts for two trumpets. optional. included in the publication. Keyboard accompaniment is effective on piano or organ. The Alfred Choral Designs Series provides student and adult choirs with a variety of secular choral music that is useful, practical, educationally appropriate, and a pleasure to sing. To that end, the Choral Designs series features original works, folk song settings, spiritual arrangements, choral masterworks, and holiday selections suitable for use in concerts, festivals, and contests.

Tłumaczenie

Niech Ich Celestial Koncerty Wszystko Unite. z Samsonem. skomponowana przez Georga Friedricha Haendla. 1685-1759. Organizowane przez Patrick M. Liebergen. Chór Sacred. Chór SATB. Chóralne Octavo. Arcydzieła. Choral Designs. Barokowy. Aranżacja arcydzieło. Poświęcony. Chóralne Octavo. 16 stron. Opublikowane przez Alfred Music. AP.16310. Energiczny i radosny arcydzieło z oratorium Haendla 1743 gościnnie piśmie zarówno homofonicznym i kontrapunktowej. Części na dwie trąbki. fakultatywny. zawarte w publikacji. Akompaniamentu klawiatury jest skuteczny na fortepian lub organy. Alfred Choral Designs Series zapewnia studentów i dorosłych chóry z różnych świeckiej muzyki chóralnej, które są użyteczne, praktyczne, edukacyjnie stosowne, i przyjemność śpiewać. W tym celu, Choral Designs seria oferuje oryginalne dzieła, ustawienia pieśni ludowej, uzgodnienia duchowe chóralne arcydzieła i wyborów wakacyjnych odpowiednie do stosowania w koncertach, festiwalach i konkursach.