Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $2.05

Oryginalny tekst

Hymns for Easter. Lloyd Larson. B-Flat Trumpet sheet music. Choir sheet music. Handbell sheet music. Horn sheet music. Percussion sheet music. Trombone sheet music.

Tłumaczenie

Pieśni na Wielkanoc. Lloyd Larson. Nuty trąbka B-Flat. Chór nuty. Handbell nuty. Nuty Horn. Nuty perkusyjne. Nuty na puzon.

Oryginalny tekst

Hymns for Easter composed by Lloyd Larson. For SATB choir. with optional 2 trumpets, 2 trombones, horn, percussion, 3-5 octave handbells. Hymn Enhancement Series. Sacred Anthem, Eastertide. Octavo. Published by Exaltation Publications. LO.10-2973L. Designed as a resource to enhance congregational singing, series provides choral Introits and. or Codas to be used with familiar hymns. Standard chorale settings along with an interlude, modulations, last stanza free harmonization, and a high voice descant are also included in each arrangement. The optional Brass and handbell parts make this truly a resourceful tool for congregational hymn singing. Hymns in this publication. "Christ the Lord Is Risen Today". Easter Hymn. and "I Know That My Redeemer Lives". Duke Street. Christ The Lord Is Risen Today. I Know That My Redeemer Lives.

Tłumaczenie

Pieśni na Wielkanoc skomponowane przez Lloyd Larson. Na chór SATB. z opcja 2 trąbki, 2 puzony, rogu, perkusji, 3-5 oktawy handbells. Wzmocnienie Seria hymn. Sacred Anthem, Eastertide. Ósmy. Opublikowane przez Podwyższenia Publikacji. LO.10-2973L. Zaprojektowany jako zasób do zwiększenia wspólnego śpiewania, seria zapewnia chóralne Introit i. lub kodach należy stosować znane hymny. Standardowe ustawienia chorale wraz z interludium, modulacji, ostatnio strofie wolnej harmonizacji oraz wysoki dyszkantu głosowej są również zawarte w każdej z umów. Opcjonalne elementy mosiężne i handbell zrobić to naprawdę pomysłowy narzędziem zbiorowe śpiewanie hymnu. Hymny w tej publikacji. "Chrystus Pan jest Zmartwychwstały Dziś". Hymn Wielkanocny. i "Wiem, że mój Odkupiciel Lives". Duke Street. Chrystus Pan jest Zmartwychwstały Dziś. Wiem, że mój Zbawiciel Mieszka.