Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $26.00

Oryginalny tekst

Du meine Seele, du mein Herz. medium. low voice. Various. Low Voice sheet music. Medium Voice sheet music. Piano sheet music. Voice Solo sheet music. Organ Accompaniment sheet music.

Tłumaczenie

Jesteś moja dusza, to moje serce. medium. cichy głos. Różny. Niski głos nuty. Nuty głos średni. Nuty fortepian. Nuty indywidualne głos. Nuty akompaniamentu narządów.

Oryginalny tekst

Du meine Seele, du mein Herz. medium. low voice. composed by Various. Edited by Roland Erben. For medium. low voice and organ. piano. Collection. 176 pages. Published by Edition Peters. PE.P11202B. You, my soul. you, my heart. Solo songs for solemn occasions. weddings, baptisms, funerals, etc. Every occasion is enhanced and becomes truly special with song. Our collection contains many well-known and well-loved favorites, including the Schubert and Bach. Gounod versions of "Ave Maria". and Mozart's "Laudate Dominum.

Tłumaczenie

Jesteś moja dusza, to moje serce. medium. cichy głos. skomponował Różne. Edytowane przez Roland Erben. Dla średnich. niski głos i organy. plan. Kolekcja. 176 stron. Opublikowane przez Edition Peters. PE.P11202B. Ty, moja dusza. ty, moje serce. Utwory solowe na uroczystych okazjach. wesela, chrzciny, pogrzeby, itp. Każda okazja jest wzmocniona i staje się naprawdę specjalnego z piosenki. Nasza kolekcja zawiera wiele dobrze znanych i ukochanych faworytów, w tym Schuberta i Bacha. Gounod wersje "Ave Maria". i Mozarta "Laudate Dominum.