Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $33.00

Oryginalny tekst

The ABRSM Songbook Grade 1. Voice sheet music. Beginning.

Tłumaczenie

ABRSM Śpiewnik Klasa 1. Nut głosem. Początek.

Oryginalny tekst

The ABRSM Songbook Grade 1 for Voice, Piano. Collection, Voice & Piano Albums. Grade 1. Songbook and play along CD. Published by ABRSM. Associated Board of the Royal Schools of Music. PE.9781860965975. ISBN 9781860965975. The grading of difficulty is well done. This series is a rich source of songs for teachers and students, whether or not they are working in the music exam system of the Royal Schools of Music. --Journal of Singing. May. June 2010. The five-volume ABRSM Songbook series features over 100 songs, drawn from the comprehensive Associated Board's singing syllabus. These albums provide pieces from the Renaissance to the 20th century, many of them newly edited by Michael Pilkington. Numerous folk-songs, either in new arrangements by Carol Barratt or their classic versions, and a selection of traditional songs collected from around the world, complete this series. Includes a CD of piano accompaniments to all the art songs, performed by Simon Lepper, as well as recordings of the texts to every song, performed by native speakers. Introduction. -Biographies. Art Songs. -Compilers' notes. -Notes on the editorial approach. -Notes on the art songs. A dream is a wish your heart make, from Cinderellas. Aupres de ma blonde. So near to my blond girl. Cuckoo. Die Nachtigall. The Nightingale, No. 2 from Volks-Kinderlieder. Dona, dona. Good morrow to you, springtime. Grandfather Clock. Home on the Range. La Cucaracha. Noel nouvelet. Sing now Christ is born. Omens of Spring. No. 2 from Omens of Spring. Quem pastores laudavere. He Whom Shepherds Laude with Praises. from Cantional. Song of the Boats. No. 2 from Ten Ponder and William Songs. The Crocodile. The Miller of Dee. The Spinning Wheel. Walking in the Air. Theme from The Snowman. Where is love. From Oliver. Traditional Songs. -Compilers' note. Aija, zuzu. Go to sleep my little bear. Igama la Bantwana. Children's song. Lullaby. Jinkli Nona. Sinhalese girl. Maple Sweet. Mick Miles. Mr Colburn. Sing Ivy. Spinn, spinn. Spin, spin. Sus in poarta raiului. At the gates of Paradise. Un jour sur le pont de Treguier. One day upon the bridge in town. When the spring comes in. Xiao Baicai. Little Cabbage-face.

Tłumaczenie

ABRSM Śpiewnik Klasa 1 na głos, fortepian. Kolekcja, Voice. Klasa 1. Śpiewnik i grać razem CD. Opublikowane przez ABRSM. Zarząd Współpracujemy z Królewskiej Szkoły Muzycznej. PE.9781860965975. ISBN 9781860965975. Stopniowanie trudności jest dobrze zrobione. Seria ta jest bogatym źródłem piosenek dla nauczycieli i uczniów, czy są one w systemie pracy egzamin muzyka Szkół Królewskim Muzycznej. - Urzędowy Śpiewu. Maj. Czerwiec 2010. Pięć-tom serii ABRSM Śpiewnik zawiera ponad 100 utworów, wyciągnąć z szerokiej Nadzorczej nauczania Associated śpiewa. Albumy te stanowią utwory od renesansu do 20 wieku, wiele z nich niedawno edytowane przez Michael Pilkington. Liczne pieśni ludowe, zarówno w nowych aranżacjach przez Carol Barratt lub ich klasycznych wersji, oraz wybór tradycyjnych pieśni zebranych z całego świata, zakończyć tę serię. Zawiera płytę CD z akompaniamentem fortepianu do wszystkich piosenek, wykonywanych sztuki Simon Lepper, jak również nagrania tekstów do każdej piosenki, wykonywane przez native speakerów. Wprowadzenie. -Biografie. Utwory sztuki. Kompilatory "notatki. -Uwagi do redakcji podejścia. -Uwagi o sztuce piosenek. Marzenie jest życzeniem Twoja marka serca, z cinderellas. Aupres moją dziewczyną. Tak blisko mojej dziewczyny blond. Kukułka. Nightingale. Słowik, Nr 2 z Volks-Kinderlieder. Dona, Dona. Dzień dobry Państwu, wiosna. Zegar dziadka. Rogate ranczo. La Cucaracha. Noel nouvelet. Śpiewaj teraz Chrystus rodzi. Wróżby z wiosną. Nr 2 z Omen wiosny. Quem laudavere pastorów. Ten, którego Pasterze Laude z Uwielbieniu. z kancjonału. Piosenka z Lodzi. Nr 2 z dziesięciu zastanawiać i William Songs. Krokodyl. Miller z Dee. Spinning Wheel. Spacery w chmurach. Motyw z The Snowman. Gdzie jest miłość. Od Oliver. Tradycyjne pieśni. Kompilatory "notatka. Aija, Zuzu. Zasnąć mojego małego misia. Igama la Bantwana. Piosenki dla dzieci. Kołysanka. Jinkli Nona. Dziewczyna Syngaleski. Klon Słodki. Mick Miles. Panie Colburn. Śpiewaj Ivy. Spinn, Spinn. Wirowania, wirowania. Sus w Poarta raiului. U bram raju. Dzień na Treguier mostu. Pewnego dnia na moście w mieście. Kiedy przychodzi wiosna. Xiao Baicai. Twarz trochę Kapusta-.