Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $13.99

Oryginalny tekst

Solos for Young Cellists, Volume 1. Audio CD. Cello sheet music.

Tłumaczenie

Solówki Wiolonczelowym, Tom 1. Audio CD. Wiolonczela nuty.

Oryginalny tekst

Solos for Young Cellists, Volume 1. Audio CD. Selections from the Cello Repertoire. By Cellist Carey Cheney with Pianist David Dunford. For Cello. String - Cello Studies or Collection. Suzuki. Companion CD to the print music version. see item 20810X. Audio CD. Published by Alfred Music. AP.21620X. ISBN 1589512162. Solos for Young Cellists is an eight-volume series of music compilations with companion CDs. The series ranges from elementary to advanced levels and represents a truly exciting variety of musical genres and techniques. This collection of wonderful music offers young cellists the opportunity to work in various positions, techniques, meters, keys, and musical styles. Many of the works have long been recognized as stepping stones to the major instrumental repertoire, while others are newly published pieces and original compositions, providing an exciting and diverse choice of study. The collection will become a valuable resource for teachers and students of all ages and levels. The piano track recorded on the second half of each CD gives the cellist the chance to practice performing with accompaniments. Contents. Simple Folk Songs. Scherzo, Op.12, No. 3-Schlemuller. Forward, March. , Op.14, No. 6- Schlemuller. Livi's Blues-E. W. Cheney. Budapesto-C. Cheney. Gondola Song-Schlemuller. Concerto in C Major, III No. 6- Vivaldi.

Tłumaczenie

Solówki Wiolonczelowym, Tom 1. Audio CD. Wybór z repertuaru wiolonczelowego. Przez wiolonczelistka Carey Cheney z pianistą Davidem Dunford. Na wiolonczelę. String - Badania Cello lub Kolekcja. Suzuki. Companion CD do drukowania wersji muzycznej. patrz punkt 20810X. Audio CD. Opublikowane przez Alfred Music. AP.21620X. ISBN 1589512162. Solówki Wiolonczelowym to seria ośmiu objętość kompilacji muzycznych z płyt CD towarzyszących. Serii waha się od podstawowego do zaawansowanego i stanowi prawdziwie ekscytującą gamę muzycznych gatunków i technik. Ta kolekcja wspaniałej muzyki oferuje Wiolonczelowym możliwość pracy w różnych pozycjach, techniki, mierniki, przyciski i style muzyczne. Wiele prac już dawno zostały uznane za odskocznię do poważnej repertuaru instrumentalnego, podczas gdy inni są nowo opublikowane utwory i oryginalne kompozycje, zapewniając ekscytujący i zróżnicowany wybór studiów. Kolekcja będzie cennym źródłem informacji dla nauczycieli i uczniów w każdym wieku i poziomu. Fortepian utwór nagrany na drugiej połowie każdego CD daje wiolonczelista możliwość ćwiczenia wykonując z dodatkami. Treść. Proste pieśni ludowe. Scherzo, op.12, nr. 3-Schlemuller. Napastnik, marzec. , Op.14, nr 6 - Schlemuller. LIVI w Blues-E. W. Cheney. Budapesto-C. Cheney. Gondola Song-Schlemuller. Koncert C-dur, III nr 6 - Vivaldi.