Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $4.99

Oryginalny tekst

The Hymn to the Muse. Cello sheet music. Double Bass sheet music. Viola sheet music. Violin sheet music. Intermediate.

Tłumaczenie

Hymn do Muzy. Wiolonczela nuty. Nuty Bass podwójnie. Nuty altówka. Nuty skrzypce. Pośredni.

Oryginalny tekst

The Hymn to the Muse composed by Mesomedes. 200 A.D. Arranged by Joe Rosochacki. For Violin, Viola, Cello, Double Bass. Early Music. Intermediate. Score. Published by Joe Rosochacki. S0.6023. The Hymn to the Muse as written by a very old singer. songwriter called Mesomedes about 2,000 years ago. Mesomedes of Crete. Ancient Greek. Μεσομήδης ὁ Κρής. was a Roman-era Greek lyric poet and composer of the early 2nd century AD. He was a freedman of the Emperor Hadrian, on whose favorite Antinous he is said to have written a panegyric, specifically called a Citharoedic Hymn. Suidas. Wikipedia reference. Originally meant for guitar, I adapted the Hymn. first movement. along with two other work which is entitled The Hellenic Suite. The Hellenic Suite debuted in Athens, Greece in 2009. http. www. youtube. com. watch. vTaMJyJpA0kY. The melody is supported by traditional and jazz harmonies. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Tłumaczenie

Hymn do Muzy skomponował Mesomedes z Krety. 200 A.D. Joe Rosochacki Rozmieszczone. Na skrzypce, altówkę, wiolonczelę, kontrabas. Muzyka Dawna. Pośredni. Wynik. Opublikowany przez Joe Rosochacki. S0.6023. Hymn do Muzy, jak napisane przez bardzo stary śpiewak. kompozytor nazywa Mesomedes około 2000 lat temu. Mesomedes z Krety. Starożytny grecki. Μεσομήδης ὁ Κρής. był Roman ery grecki liryczny poeta i kompozytor z początku 2 wieku naszej ery. Był Freedman cesarza Hadriana, na którego ulubionej Antinous on powiedział, że napisał panegiryk, w szczególności o nazwie Citharoedic Hymn. Suidas. Odniesienia wikipedia. Pierwotnie przeznaczona na gitarze, ja dostosowany hymnu. Pierwszy ruch. wraz z dwoma innymi prac zatytułowany Grecka Suite. Grecka Suite zadebiutował w Atenach, w Grecji w 2009 roku. http. www. youtube. com. zegarek. vTaMJyJpA0kY. The melody is supported by traditional and jazz harmonies. Druk cyfrowy jest do wydruku nuty dostępne zawsze i wszędzie. Tylko zakup, druk i zabaw. Zobacz swoje nuty online w domu, szkole, pracy czy gdziekolwiek masz komputer podłączony do Internetu. Skorzystaj z naszej aplikacji na iPada, aby zobaczyć swoje cyfrowe nuty w podróży. Z Digital Print, można drukować swoje cyfrowe nuty natychmiast po zakupie, czy czekać, aż jego dogodne. I instalacja nasze oprogramowanie jest łatwe - będziemy Cię przez proste kroki, aby upewnić się, że Adobe Flash Player, Adobe AIR i Kartę aplikacji Muzyka Plus AIR.