Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $4.99

Oryginalny tekst

Excursions. Clarinet sheet music. Piano sheet music. Violin sheet music. Advanced.

Tłumaczenie

Wycieczki. Nuty klarnet. Nuty fortepian. Nuty skrzypce. Zaawansowany.

Oryginalny tekst

Excursions composed by Adam Reifsteck. For Piano,Clarinet,Violin. 21st Century. Advanced Intermediate. Score. Published by Adam Reifsteck. S0.11698. Note. Parts for this title are available separately on Sheet Music Plus. Public performances must be licensed through Broadcast Music, Inc. The composer writes the following about the work. "The exploration of caves is a most intriguing pastime. Although it can be a dangerous sport and often requires extensive training and ability to move through confined spaces, exploring below the earth’s surface can be an exhilarating and frightening experience. While I have never actually gone spelunking, the thought of discovering the earth’s beauty below the surface conjures the feeling of excitement. The thrill of eminent danger could be the ultimate rush for the human psyche. Our story begins with the piano playing the role of the experienced guide whose six-note motive derived from a twelve-tone row serves as a homing device for the two inexperienced tourists. the clarinetist and violinist. While the goal of the guide is to lead the others safely into the depths of the cave, the other two have different agendas in their day of exploration below the earth’s surface. Despite the tour guide’s best efforts to keep everyone together, the two other explorers feel confident in their ability to maneuver within the confined entry way and wander off in their own directions. Eventually realizing that they do not remember the way out of the cave, the clarinetist and violinist frantically search for the guide. the pianist. In their pursuit of their guide, the explorers encounter the cave dwellers who lead them deeper into the depths of the earth. Suddenly the cave begins to collapse and our doomed explorers realize there is no way out. Although the composition is based on the twelve-tone system, it does in fact have a tonal center of A. Permutations of the row forms do not necessarily adhere strictly to the rules of dodecaphony and often groups of pitches are extracted from splitting the matrix into four quadrants or derived from a six-note motive. This motive is also dispersed throughout the parts and further developed within the confines of the matrix. The second and third movement, however, present row forms in their entirety. In the third movement, the three instruments play off of each other until they converge in unison, which is a quote from the first movement. Then the clarinet and violin begin on the opposite ends of the matrix and work their way until they converge on the last note of the piece with the piano taking its pitches from the original row form. The work was not initially intended to be programmatic, but the story evolved as the composition took shape. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Tłumaczenie

Wycieczki skomponowane przez Adama Reifsteck. Na fortepian, klarnet, skrzypce. 21st Century. Zaawansowane Intermediate. Wynik. Opublikowane przez Adama Reifsteck. S0.11698. Uwaga. Części tego tytułu są dostępne osobno na Nuty Plus. Występy publiczne muszą być licencjonowane przez Music Broadcast, Inc. kompozytor pisze o pracy po. Eksploracja jaskiń jest najbardziej intrygujące hobby. Chociaż może to być niebezpieczny sport i często wymaga intensywnego szkolenia i zdolność do poruszania się przez przestrzeniach zamkniętych, zwiedzania poniżej powierzchni ziemi może być radosny i przerażające doświadczenie. Chociaż nigdy nie faktycznie poszedł eksploracji jaskiń, myśl odkrywa piękno Ziemi pod powierzchnią wywołuje uczucie podniecenia. Dreszczyk wybitnego niebezpieczeństwie może być ostatecznym pęd do ludzkiej psychiki. Nasza historia zaczyna się od fortepianu w roli doświadczonego przewodnika, którego motywem sześciu notatka pochodzi z rzędu dwunastotonowej służy jako urządzenie naprowadzające dla dwóch niedoświadczonych turystów. klarnecista i skrzypek. Chociaż celem przewodnika jest prowadzić innych, bezpiecznie w głąb jaskini, dwa pozostałe mają różne programy, w ich dniu zwiedzania poniżej powierzchni ziemi. Pomimo przewodnikiem w najlepszych starań, aby utrzymać wszystkich razem, a dwa pozostałe odkrywcy pewność w ich zdolności do manewrowania w ciasnych sposób wprowadzania i wędrować w swoich kierunkach. W końcu sobie sprawę, że nie pamiętają wyjście z jaskini, klarnecista i skrzypek gorączkowo szukać przewodnika. Pianista. W swoim dążeniu do ich instrukcji, badacze napotykają mieszkańców jaskini, którzy je prowadzą głębiej w głąb ziemi. Nagle jaskini zaczyna zapadać i nasze skazane odkrywcy sobie sprawę, że nie ma wyjścia. Chociaż kompozycja oparta jest na systemie dwunastotonowej, to nie ma w rzeczywistości tonalny centrum A. permutacji postaci wierszy nie muszą ściśle przestrzegać zasad dodekafonia i często grupy stanowisk są wyodrębniane z podziału matrycy do cztery ćwiartki lub pochodzi z motywem sześciu notatki. Ten motyw jest także rozproszone w częściach i dalej rozwijane w ramach macierzy. Drugi i trzeci ruch, jednakże obecne formy wiersza w całości. W trzeciej części, trzy przyrządy rozgrywania siebie aż zbiegają się jednocześnie, co jest cytat z pierwszej części. Następnie klarnet i skrzypce zaczynają się na przeciwległych końcach matrycy i sposób ich pracy, dopóki nie zbiegają się na ostatniej nuty utworu z pianina podejmowaniu boiska od oryginalnej postaci wiersza. Praca nie była początkowo przeznaczone do programowe, ale historia ewoluowała w skład ukształtował. Druk cyfrowy jest do wydruku nuty dostępne zawsze i wszędzie. Tylko zakup, druk i zabaw. Zobacz swoje nuty online w domu, szkole, pracy czy gdziekolwiek masz komputer podłączony do Internetu. Skorzystaj z naszej aplikacji na iPada, aby zobaczyć swoje cyfrowe nuty w podróży. Z Digital Print, można drukować swoje cyfrowe nuty natychmiast po zakupie, czy czekać, aż jego dogodne. I instalacja nasze oprogramowanie jest łatwe - będziemy Cię przez proste kroki, aby upewnić się, że Adobe Flash Player, Adobe AIR i Kartę aplikacji Muzyka Plus AIR.