Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $4.99

Oryginalny tekst

Paisley's Sonata. Piano Solo sheet music. Advanced.

Tłumaczenie

Paisley'a Sonata. Solo Piano sheet music. Zaawansowany.

Oryginalny tekst

Paisley's Sonata composed by Michael C. Brown. For Piano Solo. 20th Century,Romantic Period. Advanced Intermediate. Individual Part. Published by Michael C. Brown. S0.32751. This piece celebrates the life and mourns the loss of my granddaughter, Paisley Gladys Hogan, who was but 2 months old when she was called to Heaven. These are the words I wrote just before her funeral. I. The Presence - She was here. I held her the day she was born. I held her and watched her smile at me less than 24 hours before she departed. She only knew love. No one around her ever showed her anything else that humanity had to offer. like hatred, heartache, pain, control, or anger. II. The Shock - She feels a Hand beckon her to leave her mortal coil, and she enters into a world we cannot yet reach. With no one home, her former body ceases to wake. The unimaginable has happened and we struggle to reverse it. Finally, it becomes clear that we cannot. She sees us cry and she wonders what is happening. Having never known sorrow, she only sees that love didn't cause this response. She wants to comfort us with the love she knows, but we do not yet sense it. III. The Questions - One word has confounded mankind from its creation. "Why. " We have never found an acceptable answer. We ask, "Why did this happen. " and "What did I do. " and "What didn't we do right. " and "Why couldn't it have been me. " among others. We only know that her absence has carved holes in our hearts shaped like her. She tries to tell us, "You can still love me. I just cannot be seen by you now. It does not mean your love cannot make me happy. I still want it. I still feel it. Please feel my love for you. "IV. Letting Go - The day comes to bid farewell to the vehicle by which she came to us. We struggle to cope that we will see her face no more except in pictures. Because of the brevity of her life, memories are few to relive, but to do so is to recall happiness. In sorrow, we return her to the earth. All that is left is to return to recall, to talk to her, to bring flowers and other gifts, and to await the day we follow her. V. Remembering - The days and years follow. Normalcy slowly sets back into our lives. The holes in our hearts will never fully heal. But the salve of her love and her memory help to soothe the ache. We still return to where we placed her mortal home, where we laugh and cry in tandem, where our hearts ache to fill the void left by her departure. It will never really get better, but it will become easier for her love to dull the sting of her absence. VI. The Reunion - One by one, we will feel the same Hand bid us to come. The same events will befall those left behind each time. One by one, she will greet us as we reunite with her. We marvel at how she has stayed with us as we stay to comfort those we had just bidden farewell. The rest cannot be imagined by we that remain. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Tłumaczenie

Sonata Paisley'a skomponowana przez Michaela C. Browna. Na fortepian solo. 20th Century, Romantyczny Okres. Zaawansowane Intermediate. Część indywidualna. Opublikowane przez Michaela C. Browna. S0.32751. Ten kawałek celebruje życie i opłakuje stratę mojej wnuczki, Paisley Gladys Hogan, który był ale 2 miesiące, kiedy został wezwany do Nieba. Są to słowa, które napisałem, tuż przed jej pogrzeb. I. Obecność - Była tutaj. Trzymałem ją w dniu, kiedy się urodził. Trzymałam ją i patrzył na mnie jej uśmiech mniej niż 24 godziny przed odeszła. Wiedziała tylko miłość. Nikt wokół niej coraz pokazał jej nic innego, że ludzkość ma do zaoferowania. jak nienawiść, ból serca, ból, kontroli, czy gniewu. II. . Bez jednego domu, jej byłego ciała przestaje budzić. Niewyobrażalne stało i staramy się go odwrócić. Wreszcie staje się jasne, że nie możemy. Widzi nam płakać i zastanawia się, co się dzieje. Że nigdy nie wiadomo, smutek, tylko widzi, że miłość nie spowodował tę odpowiedź. Ona chce pocieszyć nas z miłości, że wie, ale jeszcze nie wyczuwam go. III. . "Dlaczego. Nigdy nie znalazłem stosownej odpowiedzi. Pytamy, dlaczego to się stało. i Co ja zrobiłem. i co nie robimy w prawo. i dlaczego nie może to być ja. między innymi. Wiemy tylko, że jej nieobecność rzeźbione dziury w naszych sercach, w kształcie nią. Ona próbuje nam powiedzieć, można nadal mnie kochają. Ja po prostu nie może być postrzegane przez ciebie. To nie oznacza, że ​​miłość nie może mnie uszczęśliwić. Nadal chcę go. I nadal to poczuć. Proszę czuć się moja miłość do Ciebie. IV. . Walczymy do radzenia sobie, że będziemy oglądać jej twarzy nie więcej wyjątkiem zdjęć. Z powodu krótkości życia, wspomnienia są mało przeżyć, ale do tego przypomnieć szczęście. W smutku, wracamy ją do ziemi. Wszystko, co pozostaje to, aby powrócić do przypomnieć, rozmawiać z nią, by przynieść kwiaty i inne dary, i czekają na dzień mamy za nią. V. Pamiętając - Dni i lata przestrzegać. Normalność powoli ustawia z powrotem w naszym życiu. Otwory w naszych sercach nigdy nie będzie w pełni wyleczyć. Ale balsamu jej miłości i pamięci, aby jej pomóc ukoić ból. Mamy jeszcze wrócić do miejsca, gdzie umieściliśmy jej śmiertelnego domu, gdzie śmiać się i płakać w tandemie, gdzie nasze serce boleć, aby wypełnić pustkę pozostawioną przez wyjazdem. To nigdy nie będzie naprawdę lepiej, ale będzie łatwiej o jej miłość do tępego żądło jej braku. VI. . Te same wydarzenia będą spotka tych, pozostawił każdej chwili. Jeden po drugim, ona nas przywitać jak pogodzić się z nią. Podziwiamy, jak ona została z nami jak zatrzymać pocieszyć tych, których dopiero co zdążył pożegnać. Reszta nie można sobie wyobrazić, że pozostanie przez my. Druk cyfrowy jest do wydruku nuty dostępne zawsze i wszędzie. Tylko zakup, druk i zabaw. Zobacz swoje nuty online w domu, szkole, pracy czy gdziekolwiek masz komputer podłączony do Internetu. Skorzystaj z naszej aplikacji na iPada, aby zobaczyć swoje cyfrowe nuty w podróży. Z Digital Print, można drukować swoje cyfrowe nuty natychmiast po zakupie, czy czekać, aż jego dogodne. I instalacja nasze oprogramowanie jest łatwe - będziemy Cię przez proste kroki, aby upewnić się, że Adobe Flash Player, Adobe AIR i Kartę aplikacji Muzyka Plus AIR.