Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $15.95

Oryginalny tekst

Drei kleine Praludien und Fugen nach 'Acht kleine Praludien und Fugen fur Orgel' BWV 553-555. Johann Sebastian Bach. Cello sheet music. Flute sheet music. Organ sheet music. Piano sheet music.

Tłumaczenie

Trzy małe preludia i fugi na "Ośmiu małych preludiów i fug na organach" BWV 553-555. Johann Sebastian Bach. Wiolonczela nuty. Nuty flet. Nuty narządów. Nuty fortepian.

Oryginalny tekst

Drei kleine Praludien und Fugen nach 'Acht kleine Praludien und Fugen fur Orgel' BWV 553-555. mit Fingersatzen. with fingerings. Composed by Johann Sebastian Bach. 1685-1750. Arranged by Hans-Walter Slembeck. For flute. cello. piano. This edition. 3rd printing 2011 edition. Stapled. Spielraume. With fingerings. Level 3. Performance score, Set of parts, Anthology. BWV 553-555. Published by Baerenreiter Verlag. BA.BA8106. ISBN 9790006488704. 29 x 21 cm inches.

Tłumaczenie

Trzy małe preludia i fugi na "Ośmiu małych preludiów i fug na organach" BWV 553-555. z propozycji palców. z palcowania. Skomponowana przez Jana Sebastiana Bacha. 1685-1750. Organizowane przez Hansa-Waltera Slembeck. Na flet. wiolonczela. plan. To wydanie. 3rd drukowanie edycja 2011. Zszywane. Lunety. Z palcowania. Poziom 3. Wynik wydajność, zestaw części, Antologia. BWV 553-555. Opublikowane przez Baerenreiter Verlag. BA.BA8106. ISBN 9790006488704. 29 x 21 cm w calach.