Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $1.40

Oryginalny tekst

Los Confines de la Tierra. All the Ends of the Earth. Guitar sheet music. Choir sheet music. Piano Accompaniment sheet music. Beginning.

Tłumaczenie

Krańców Ziemi. Wszystkie krańce ziemi. Nuty gitara. Chór nuty. Arkusz akompaniament muzyki fortepianowej. Początek.

Oryginalny tekst

Los Confines de la Tierra. All the Ends of the Earth. Salmo. Psalm 98. 97. Composed by Michelle Abeyta. For 2-part choir, cantor, assembly, guitar, piano accompaniment. Christmas Mass during the Day, Christmas season common psalm. Cantos del Pueblo de Dios. Joy, salvation, justice, faithfulness of God. Easy. Octavo. 11 pages. Published by World Library Publications. WL.012665. Michelle Abeyta has composed a refreshing bilingual setting of Psalm 98, and Peter Kolar has arranged and accompanied this recent octavo version originally found in. Aclama, Tierra Entera. Sing, All You Lands. WL.012636. , a practical collection of bilingual psalmody for bicultural communities. The bright key of E major is just right for the tuneful, stepwise refrain melody as we join together to sing of God's saving power. The four verses are set in both Spanish and English and are found on separate pages. Guitar pages are also included within the octavo, complete with solfege chords and choral parts. Introduce your assembly to this easily learned festive bilingual setting.

Tłumaczenie

Krańców Ziemi. Wszystkie krańce ziemi. Psalm. Psalm 98. 97. Złożony przez Michelle Abeyta. Dla 2-część chóru, kantor, zespół, gitara, towarzyszeniem fortepianu. Msza święta w ciągu dnia, Bożego Narodzenia wspólne psalm. Pieśni Ludu Bożego. Radość, zbawienie, sprawiedliwość, wierność Boga. . Ósmy. 11 stron. Opublikowane przez World Biblioteka Publikacji. WL.012665. Michelle Abeyta skomponował orzeźwiający dwujęzyczną ustawienie Psalmu 98, a Piotr Kolar zorganizował i towarzyszy tej najnowszej wersji octavo pierwotnie znajdujący się w. Pozdrawiam, Whole Earth. Śpiewaj, wszystko co Lands. WL.012636. , Praktyczny zbiór dwujęzycznej psalmody dla społeczności dwukulturowych. Jasne klucz E-dur jest właśnie dla melodyjnego, stopniowego refren melodii jak łączą się śpiewać o zbawczej mocy Boga. Cztery znaki są w języku hiszpańskim i angielskim, a znajdują się na oddzielnych stronach. Strony są także gitary w octavo, wraz z akordami i części chóralnych solfege. Przedstaw swój zespół do tego łatwo nauczył Szczęśliwego ustawienie dwujęzycznych.