Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $8.95

Oryginalny tekst

Duet Repertoire - Level 6. Piano Method sheet music. Piano Solo sheet music.

Tłumaczenie

Duet Repertuar - Poziom 6. Metoda arkusza muzyki fortepianowej. Solo Piano sheet music.

Oryginalny tekst

Duet Repertoire - Level 6 composed by Weekley & Arganbright. Edited by Dallas Weekley, Nancy Arganbright. For piano. Duet collection. Neil A. Kjos Piano Library. Level 6. Duet collection. 64 pages. Published by Neil A. Kjos Music Company. KJ.WP596. ISBN 849797357. The variety of styles and periods represented in this collection make it an especially exciting and well-rounded choice for early advanced students. Included in this impressive line-up are the more "traditional" favorites of Chopin's Funeral March, Clementi's Rondo Op. 41, and Schubert's Polonaise Op. 75, as well as 19th and 20th Century selections by Arensky, Chaminade, Moszkowski, and Respighi. The most unique inclusions in this collection, however, are the arrangements of two incredibly beautiful pieces by noteworthy. and still-living. composer Karel Husa, whose String Quartet No. 3 won the 1969 Pulitzer Prize. Table of Contents. Chanson melancolique. Karel Husa. Elegie. Karel Husa. Fugue on a Russian Theme, Op. 34, No. 6. Arensky. Funeral March, Op. 35. Chopin. Kaleidoscope, Op. 74, No. 2. Chopin. Polonaise in F Major, D. 599, Op. 75, No. 4. Schubert. Rigaudon, Op. 55, No. 6. Chaminade. Rondo, Op. 41, No. 2. Clementi. Russian Dance, Op. 23, No. 1. Moszkowski. The Little Highlanders. Respighi. The Neil A. Kjos Piano Library is a comprehensive series of piano music in a wide variety of musical styles. The Library is divided into eleven levels and will provide students with a complete performance experience in both solo and ensemble music. Teachers will find the carefully graded levels appropriate when choosing repertoire for evaluations, auditions, festivals, and examinations. The Library includes. Fundamentals of Piano Theory. Piano Repertoire, Baroque & Classical. Piano Repertoire, Romantic & 20th Century. Piano Repertoire, Etudes. Scale Skills. Music of the 21st Century. New Age Piano. Jazz Piano. One Piano Four Hands. Music for Christmas.

Tłumaczenie

Duet Repertuar - Poziom 6 składa się Weekley. Edytowane przez Dallas Weekley, Nancy Arganbright. Na fortepian. Kolekcja duet. Neil A. Kjos Piano Library. Poziom 6. Kolekcja duet. 64 strony. Opublikowane przez Neila A. Kjos Music Company. KJ.WP596. ISBN 849797357. Różnorodność stylów i okresów, reprezentowanych w tej kolekcji sprawiają, że szczególnie ciekawe i dobrze zaokrąglone wybór dla wczesnych zaawansowanych studentów. Zawarte w tym imponującym składzie są bardziej "tradycyjne" Ulubione Chopina Funeral March, Clementi w Rondo op. 41 i Schuberta Polonez op. Pozycje 75, a także 19 i 20 wieku przez Arensky, Chaminade Moszkowski i Respighi. Najbardziej unikatowe inkluzje w tej kolekcji są jednak ustalenia z dwóch niezwykle piękne utwory godne uwagi. i wciąż żyje. kompozytor Karel Husa, którego Kwartet smyczkowy nr 3 zdobył nagrodę Pulitzera w 1969. Spis treści. Melancholią piosenki. Karel Husa. Elegie. Karel Husa. Fuga na rosyjskim Motyw op. 34, nr 6. Arensky. Marsz żałobny, op. 35. Chopin. Kalejdoskop, op. 74, nr 2. Chopin. Polonez F-dur D. 599, op. 75, nr 4. Schubert. Rigaudon op. 55, nr 6. Chaminade. Rondo op. 41, nr 2. Clementi. Taniec rosyjski, op. 23, nr 1. Moszkowski. The Little Górale. Respighi. Piano Library Neil A. Kjos jest kompleksowa seria muzyki fortepianowej w różnych stylach muzycznych. Biblioteka jest podzielona na jedenaście poziomów i zapewni studentom pełne doświadczenie wydajności zarówno muzyki solowej i zespołowej. Nauczyciele znajdą starannie klasyfikowane poziomów przy wyborze repertuaru właściwych dla oceny, Przesłuchania, festiwale i egzaminów. Biblioteka zawiera. Podstawy teorii Piano. Fortepian repertuar barokowy. Fortepian Repertuar, Romantyczny. Repertuar, Badania fortepian. Umiejętności skalę. Muzyka z 21 wieku. New Age Fortepian. Jazz Piano. Jednym Pianino na Cztery Ręce. Muzyka na Boże Narodzenie.