Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $11.50

Oryginalny tekst

It Don't Mean A Thing. Baritone Saxophone sheet music.

Tłumaczenie

To nie znaczy nic. Saksofon barytonowy arkusza muzyki.

Oryginalny tekst

It Don't Mean A Thing. If It Ain't Got That Swing. Composed by Irving Mills, Duke Ellington. Arranged by Lennie Niehaus. For saxophone quartet. 2 altos, tenor and baritone saxophones. Grade 4. Score and set of parts. Duration 2 minutes, 50 seconds. Published by Kendor Music Inc. KN.16056. As the title implies, this arrangement of the great Duke Ellington tune does indeed have 'that swing. ' There is a great deal of vertical writing using interesting chords, some duets, solos for tenor and alto 1, and a modulation with a swinging shout chorus. Duration 2. 50.

Tłumaczenie

To nie znaczy nic. Jeśli nie jest Got That Swing. Złożony przez Irvinga Mills, Duke Ellington. Organizowane przez Lennie Niehaus. Na kwartet saksofonowy. 2 Altos, saksofon tenorowy i barytonowy. Klasa 4. Nik i zestaw części. Czas trwania 2 minuty, 50 sekund. Opublikowane przez Kendor Muzyka Inc. KN.16056. Jak wskazuje tytuł, ten układ wielkiego Duke Ellington dostroić rzeczywiście ma ", że huśtawka. "Jest dużo piśmie pionowym za pomocą interesujące akordy, niektóre duety, solówki na tenor i alt 1 i modulacji z chórem swinging shout. Czas trwania 2. 50.