Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $5.00

Oryginalny tekst

ATON part 10-Orchestermusik Ballett - woodwind, strings, piano, harp, timpani. David Warin Solomons. Clarinet sheet music. Flute sheet music. Harp sheet music. Oboe sheet music. Percussion sheet music. Piano sheet music. Timpani sheet music. Violin sheet music. Intermediate.

Tłumaczenie

ATON część 10-Orchestermusik Balet - stroikowe, smyczki, fortepian, harfa, kotły. David Warin Salomona. Nuty klarnet. Nuty flet. Harfa nuty. Obój nuty. Nuty perkusyjne. Nuty fortepian. Kotły nuty. Nuty skrzypce. Pośredni.

Oryginalny tekst

ATON part 10-Orchestermusik Ballett - woodwind, strings, piano, harp, timpani composed by David Warin Solomons. 1953-. For Piano,Flute,Oboe,Clarinet,Bassoon,Violin,Viola,Cello,Timpani,Harp. 21st Century,Opera,World,Secular. Intermediate. Score,Set of Parts. Published by David Warin Solomons. S0.33343. ATON is a stage play written by Manfred Strolz and Otmar Rützlerwhich represents Egypt in the time of the Pharoahs but seen through the eyes of modern theatre directorsand actors. The modern scenes are spoken but the Egyptian scenes require music,so Manfred and Otmar asked me to write the music for these. The music is composed for various forces as the play progresses, from the full orchestra. woodwind, strings, harp, piano, timpani. and choirdown to more intimate moments with single voice or duets, flute and classical guitar or with single voice and bassoon. For each section the pdf file contains score and parts and the sound sample is an electronic preview. As I write 16 sections have been composed, but more are to come - please just search for "Aton" in due course for the full picture. The first performance is planned to take place in the Landestheater in Innsbruck during 2015ATON ist ein Bühnenstück von Manfred Strolz and Otmar Rützler geschrieben,das Ägypten von der Pharaonenzeit vorstellt aber auch duch die Augen moderner Direktoren und Schauspieler sieht. Die modernen Szenen sind gesprochen aber die ägyptischen Szenen brauchen Musik,deshalb haben mich Manfred und Otmar gebeten die Musik dafür zu schreiben. Die Musik ist für verschiedene Kräfte während des Stückes komponiert. vom vollen Orchester. Holzbläser, Streicher, Harfe, Klavier, Timpani. und Chorbis zu intimeren Augenblicken mit Solostimme. oder Duetten. mit Flöte und klassicher Gitarre oder Solostimme mit Fagott. Im Augenblick gibt es 16 Kompositionen, aber es wird noch mehr geben - bitte suche später nach "Aton" für das vollständige Bild. Für jede Komposition enhält die pdf-Datei Partitur und Stimmen und die mp3-Datei ist eine elektronische "Vorschau". Es wird geplant, die erste Aufführung im Landestheater Innsbruck im Jahre 2015 stattzuhalten. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Tłumaczenie

ATON część 10-Orchestermusik Balet - stroikowe, smyczki, fortepian, harfa, kotły skomponowane przez Davida Warin Salomona. 1953 -. Na fortepian, flet, obój, klarnet, fagot, skrzypce, altówka, wiolonczela, Kotły, Harfa. 21st Century, Opera, Świat, Świeckich. Pośredni. Wynik, zestaw części. Opublikowane przez Davida Warin Salomona. S0.33343. ATON jest spektakl teatralny napisany przez Manfreda Strolz i Otmar Rützlerwhich reprezentuje Egipt w czasie z faraonów, ale widziany oczami współczesnego teatru aktorów directorsand. Nowoczesne scen mówionych, ale egipscy sceny wymagają muzykę, więc Manfred i Otmar poprosił mnie o napisanie muzyki do nich. Muzyka składa się z różnych sił w miarę postępu gry, z pełną orkiestrą. stroikowe, smyczki, harfę, fortepian, kotły. i choirdown do bardziej intymnych chwil z jednym głosem lub duety, fletu i gitary klasycznej lub z jednym głosem i fagot. Dla każdej sekcji plik pdf zawiera ocenę oraz części i próbki dźwięku jest elektroniczny podgląd. Kiedy piszę 16 odcinki zostały skomponowane, ale więcej będzie w przyszłości - proszę tylko poszukać \"Aton\" w odpowiednim czasie do pełnego obrazu. Pierwszy spektakl zaplanowano odbędzie się w Państwowym Teatrze w Innsbrucku Podczas 2015ATON zabaw Manfreda Strolz i Otmar Rützler jest napisane, Egipt faraonów wyobrażał sobie, ale także duch oczach współczesnych reżyserów i aktorów wygląd. Nowoczesne scen mówionych, ale egipscy sceny potrzebują muzyki, więc mam Manfred i Otmar poproszony o napisanie muzyki do niego. Muzyka składa się z różnych sił w całym kawałku. przez pełną orkiestrę. Instrumenty dęte drewniane, smyczki, harfę, fortepian, Kotły. i Chorbis bardziej intymne chwile z partii solowej. lub duety. z fletu i gitary klasycznej lub solowym głosem z fagot. W tej chwili jest 16 kompozycje, ale będzie więcej - prosimy szukać według Aton później do pełnego obrazu. Dla każdej kompozycji zawiera plik pdf Pełny wynik i części, a plik mp3 jest elektroniczna Podgląd. Planowane jest przeprowadzenie pierwszego wydajność miejsce w Teatrze państwa Innsbrucku w 2015 roku. Druk cyfrowy jest do wydruku nuty dostępne zawsze i wszędzie. Tylko zakup, druk i zabaw. Zobacz swoje nuty online w domu, szkole, pracy czy gdziekolwiek masz komputer podłączony do Internetu. Skorzystaj z naszej aplikacji na iPada, aby zobaczyć swoje cyfrowe nuty w podróży. Z Digital Print, można drukować swoje cyfrowe nuty natychmiast po zakupie, czy czekać, aż jego dogodne. I instalacja nasze oprogramowanie jest łatwe - będziemy Cię przez proste kroki, aby upewnić się, że Adobe Flash Player, Adobe AIR i Kartę aplikacji Muzyka Plus AIR.