Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $1.90

Oryginalny tekst

Two Songs for Easter. Jacques Berthier. Choir sheet music. Recorder sheet music. Trombone sheet music. Trumpet sheet music. Organ Accompaniment sheet music. Beginning.

Tłumaczenie

Dwie pieśni na Wielkanoc. Jacques Berthier. Chór nuty. Rejestrator nut. Nuty na puzon. Trąbka nuty. Nuty akompaniamentu narządów. Początek.

Oryginalny tekst

Two Songs for Easter composed by Jacques Berthier. For SATB choir, cantor, keyboard accompaniment, 2 recorders - soprano and also, flute oboe trumpet brass quartet - 2 trumpets, 2 trombones. Eastertide, Easter Sunday, Children. Taize. Includes guitar chord names. Sacred. Easy. Text language. English. Latin. 8 pages. Published by GIA Publications. GI.G-5576. With Text language. English. Latin. Sacred. These songs will invite full participation from all those present on Easter morning. The octavo contains "Surrexit Christus" and "Jubilate, servite," both replete with alleluias. Surrexit Christus. The Lord Is Risen. - Jubilate servite. Surrexit Christus. Jubilate servite.

Tłumaczenie

Dwie pieśni wielkanocne skomponowane przez Jacques Berthier. Na chór SATB, kantora, akompaniament klawiatury 2 rejestratorów - sopran, flet i obój również trąbka mosiężnych trąb kwartet - 2, 2 puzony. Eastertide, Niedziela, Dzieci. Taize. Zawiera nazwy akordów na gitarze. Poświęcony. Łatwy. Język tekstu. Angielski. Łaciński. 8 stron. Opublikowane przez GIA Publikacji. GI.G-5576. Tekst z języka. Angielski. Łaciński. Poświęcony. Te piosenki zaprosi pełny udział od wszystkich obecnych na wielkanocny poranek. Octavo zawiera "Surrexit Christus" i "Jubilate, Servite," zarówno przepełnione alleluias. Surrexit Christus. Pan jest Risen. - Jubilate Servite. Surrexit Christus. Jubilate Servite.