Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $10.00

Oryginalny tekst

Three Traditional Spirituals. Traditional. B-Flat Trumpet sheet music. Cornet sheet music. Organ sheet music. Piano sheet music. Trumpet Solo sheet music.

Tłumaczenie

Trzy tradycyjne Spirituals. Tradycyjny. Nuty trąbka B-Flat. Cornet nuty. Nuty narządów. Nuty fortepian. Nuty trąbka Solo.

Oryginalny tekst

Three Traditional Spirituals composed by Traditional. Arranged by David Marlatt. For Trumpet & Keyboard. Brass - B-Flat Cornet. Trumpet. Solo. Solo. Eighth Note Publications. Sacred. Spiritual. Part. Duration 00. 09. 50. Published by Eighth Note Publications. AP.81-ST2133. ISBN 1554730546. Sacred. Spiritual. Spirituals have found their way into the standard repertoire of vocalists and instrumentalists. The lyrical tunes combined with the powerful message they tell affect us all. Presented here are three separate spirituals which are all reflective in nature. Sometimes I Feel Like a Motherless Child, My Lord, What a Morning and Steal Away. All the pieces are supported by an interesting piano part with jazz harmonies and rhythmic pulse. These pieces are ideal at church, on a concert or for use at a competition.

Tłumaczenie

Trzy tradycyjne Spirituals skomponowane przez tradycyjne. Organizowane przez Davida Marlatt. Na trąbkę. Mosiądz - kornet B-Flat. Trąbka. Tylko. Tylko. Ósemka Publikacje. Poświęcony. Duchowy. Część. Czas trwania 00. 09. 50. Opublikowane przez ósemka Publikacji. AP.81-ST2133. ISBN 1554730546. Poświęcony. Duchowy. Spirituals trafiły do ​​standardowego repertuaru wokalistów i instrumentalistów. Liryczne melodie w połączeniu z potężnym wiadomości Mówią dotyczą nas wszystkich. Przedstawione są trzy oddzielne spirituals, które są wszystkim charakter refleksyjny. Czasami czuję się jak bez matki dziecka, panie, co rano i Steal Away. Wszystkie elementy są obsługiwane przez ciekawej partii fortepianu z harmonii jazzowej i pulsu rytmicznego. Utwory te są idealne do kościoła, na koncert lub do wykorzystania w konkursie.