Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $4.95

Oryginalny tekst

Mass in G major. Franz Schubert. Voice sheet music. B-Flat Trumpet sheet music. Choir sheet music. Double Bass sheet music. Percussion sheet music. Timpani sheet music. Organ Accompaniment sheet music.

Tłumaczenie

Msza G-dur. Franz Schubert. Nut głosem. Nuty trąbka B-Flat. Chór nuty. Nuty Bass podwójnie. Nuty perkusyjne. Kotły nuty. Nuty akompaniamentu narządów.

Oryginalny tekst

Mass in G major. Messe in G-Dur. Klosterneuburg. Composed by Franz Schubert. 1797-1828. Edited by Bernhard Paul. For STB vocal soli, SATB choir,. 2 trumpets, timpani. , 2 violins, viola, cello. contrabass, organ. G-Dur. G major. Stuttgart Urtext Edition. Score available separately - see item CA.4067500. Latin Masses. Level 3. Violin 1 part. Language. Latin. D 167. 8 pages. Duration 25 minutes. Published by Carus Verlag. CA.4067511. ISBN M-007-08566-7. With Language. Latin. Latin Masses. Until now the accompaniment for the G major Mass has been accepted as having been composed only with strings and organ. The discovery of authentic parts in Schubert's own hand by the editor, Bernhard Paul, including many important performance directions as well as additional parts for trumpets and timpani, has prompted a new publication of the mass in G, which becomes the authoritative edition of this popular work.

Tłumaczenie

Msza G-dur. Messe w G-Dur. Klosterneuburg. Skomponowana przez Franza Schuberta. 1797-1828. Edytowane przez Bernhard Paul. Dla STB wokalnej Soli, chór SATB,. 2 trąbki, kotły. , 2 skrzypiec, altówka, wiolonczela. kontrabas, organy. G-Dur. G-dur. Stuttgart Urtext Edition. Nik dostępny oddzielnie - patrz punkt CA.4067500. Msze łacińskie. Poziom 3. Skrzypce 1 część. Język. Łaciński. D 167. 8 stron. Czas trwania 25 minut. Opublikowane przez Carus Verlag. CA.4067511. ISBN M-007-08566-7. Z języka. Łaciński. Msze łacińskie. Do tej pory dodatek do głównej Mszy G została przyjęta, że ​​zostały stworzone wyłącznie z łańcuchami i organy. Odkrycie autentycznych części w Schuberta własnoręcznie przez redaktora, Bernhard Paul, w tym wielu ważnych kierunkach wydajności, a także dodatkowe części do trąbki i kotły, wywołało nową publikację masy w G, która staje się autorytatywnym edycja tego popularnego praca.