Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $34.98

Oryginalny tekst

Classical Percussion. 2 CD Set. Drums sheet music. Percussion sheet music.

Tłumaczenie

Klasyczny Perkusyjny. 2 CD Set. Nuty perkusja. Nuty perkusyjne.

Oryginalny tekst

Classical Percussion. 2 CD Set. for drums. Instrumental Solo Part and 2 CDs. Published by Music Minus One. MO.MMOCD5009. ISBN 1596151242. Arthur Press, percussionist of the Boston Symphony, demonstrates many of the major orchestral drum solos and important themes for his instrument. One of the world's premier performers, he offers instruction for snare drum, bass drum, cymbals, castanets, tambourine and triangle in this survey of the classical repertoire. Includes a profusely illustrated book showing the drum parts as part o the original orchestral scores and many photographs of correct hand positions - a wealth of material gathered from many years of playing experience. Includes a 60-page, newly-engraved and illustrated music book on high-quality ivory paper containing exercises and excerpts from classical masterpieces with performance suggestions. and two narrated compact discs complete with each piece demonstrated solo, then given again both with soloist and ensemble and with orchestral accompaniment alone minus you, the soloist. Sheherazade, op. 35. excerpt 1. third movement. Sheherazade, op. 35. excerpt 2. third movement. Sheherazade, op. 35. excerpt 3. fourth movement. Sheherazade, op. 35. excerpt 4. fourth movement. Sheherazade, op. 35. excerpt 5. fourth movement. Sheherazade, op. 35. excerpt 6. fourth movement. Damnation of Faust. 'Hungarian March'. Concerto for Orchestra. excerpt 1. Allegretto scherzando, mms. 1 through 9. Concerto for Orchestra. excerpt 2. Allegretto scherzando, mms. 25 through 32. Concerto for Orchestra. excerpt 3. Allegretto scherzando, mms. 114 through 160. Concerto for Orchestra. excerpt 4. Allegretto scherzando, mms. 248 through 263. Petrouchka. 'Dance of the Ballerina'. Peter and the Wolf, op. 67. excerpt. mms. 49-64. Symphony No. 3. Toccata. Nocturnes. II. Fetes. excerpt 1. Nocturnes. II. Fetes. excerpt 2. Schelomo. excerpt 1. Andante moderato, Rehearsal Nos. 2 through 3. Schelomo. excerpt 2. Andante moderato, Rehearsal No. 4. Schelomo. excerpt 3. Andante moderato, Rehearsal No. 6. Symphony No. 5, op. 50. Excerpt. Rehearsal Nos. 34-36 and cadenza. Roman Carnival Overture, op. excerpt. Andante sostenuto, Rehearsal No. 3. Roman Carnival Overture, op. excerpt. Allegro vivace, Rehearsal No. 16. Roman Carnival Overture, op. excerpt. Allegro vivace, Rehearsal Nos. 19 through 20. Camen Suite No. 1. excerpt. Allegro vivo. Espana. excerpt 1. Allegro con fuoco. Espana. excerpt 2. Allegro con fuoco. Espana. excerpt 3. Allegro con fuoco. Petrouchka. excerpt. 'Gypsy Dance'. Carnaval Overture, op. 92. excerpt 1. Allegro, Rehearsal Letters A through B. Carnaval Overture, op. 92. excerpt 2. Allegro, Rehearsal Letters T through W. 'Nutcracker' Suite, op. 71a. excerpt. Danse III. 'Trepak'. 'Nutcracker' Suite, op. 71a. excerpt. Danse IV. 'Danse Arabe'. I Pini di Roma. The Pines of Rome. 'Pines of the Villa Borghese'. excerpt. Sheherazade, op. 35. excerpt 1. Vivo, Rehearsal Letter F. Sheherazade, op. 35. excerpt 2. Vivo, before Rehearsal Letter L. Sheherazade, op. 35. excerpt 3. Spiritoso. Capriccio Italien. excerpt. Allegro moderato. Piano Concerto No. 1 in E-flat major, S124. excerpt. Allegro vivace, before Rehearsal Letter F. Tannhauser, WWV70. Der Venusberg. excerpt. Allegro. Symphony No. 4 in F minor, op. 36. excerpt 1. Finale. Allegro con fuoco. Symphony No. 4 in F minor, op. 36. excerpt 2. Finale. Allegro con fuoco. Romeo and Juliet. excerpt 1. Overture-Fantasy, Allegro giusto, Rehearsal Letter E. Romeo and Juliet. excerpt 2. Allegro giusto, Rehearsal Letter N through O. Petrouchka. excerpt 1. 'Tableau. The Moor's Room,' Sostenuto. Petrouchka. excerpt 1. Valse, Allegretto. Sheherazade, op. 35. excerpt. Vivo. The Rite of Spring. excerpt. Prestissimo.

Tłumaczenie

Klasyczny Perkusyjny. 2 CD Set. na perkusji. Instrumental Część samotnie i 2 płyty CD. Opublikowane przez Music Minus One. MO.MMOCD5009. ISBN 1596151242. Arthur Press, perkusista z Boston Symphony, pokazuje wiele głównych orkiestrowych solówek perkusyjnych i ważnych tematów dla jego instrumentu. Jednym z artystów światowych premier, oferuje dyspozycję werbel, bęben basowy, cymbały, kastaniety, tamburyn i trójkąta w tym badaniu z klasycznego repertuaru. Zawiera obficie ilustrowaną książkę pokazującą partie perkusji jak części o oryginalnych partytur orkiestrowych i wielu fotografii w odpowiednich miejscach strony - bogactwo materiałów zebranych z wielu lat doświadczenia gry. Zawiera 60-stronicowy, nowo grawerowane i ilustrowana książka muzyka na wysokiej jakości papierze w kolorze kości słoniowej, zawierającego ćwiczenia i fragmenty klasycznych dzieł z sugestiami wydajności. i dwie opowiadane płyty kompaktowe w komplecie z każdym kawałku wykazane w pojedynkę, a następnie ponownie podane zarówno solista i zespół i sam towarzyszeniem orkiestry minus Ci, solista. Szeherezada op. 35. fragment 1. Trzeci ruch. Szeherezada op. 35. fragment 2. Trzeci ruch. Szeherezada op. 35. fragment 3. Czwarty ruch. Szeherezada op. 35. fragment 4. Czwarty ruch. Szeherezada op. 35. fragment 5. Czwarty ruch. Szeherezada op. 35. fragment 6. Czwarty ruch. Potępienie Fausta. "Węgierski marca". Koncert na orkiestrę. fragment 1. Allegretto żartuje mms. 1 do 9.. Koncert na orkiestrę. fragment 2. Allegretto żartuje mms. 25 do 32. Koncert na orkiestrę. fragment 3. Allegretto żartuje mms. 114 do 160. Koncert na orkiestrę. fragment 4. Allegretto żartuje mms. 248 z 263. Pietruszki. "Dance of the Ballerina". Piotruś i Wilk, op. 67. fragment. mms. 49-64. Symfonia nr 3. Toccata. Noc. II. Festyny. fragment 1. Noc. II. Festyny. fragment 2. Schelomo. fragment 1. Andante moderato, próba nr 2 do 3.. Schelomo. fragment 2. Andante moderato, Próba nr 4. Schelomo. fragment 3. Andante moderato, Próba nr 6. Symfonia nr 5, op. 50. Fragment. Próba nr 34-36 i kadencja. Uwertura Karnawał rzymski, op. fragment. Andante sostenuto, próba nr 3. Uwertura Karnawał rzymski, op. fragment. Allegro vivace, próba nr 16. Uwertura Karnawał rzymski, op. fragment. Allegro vivace, próba nr 19 do 20. Camen Suite No 1. fragment. Allegro vivo. Espana. fragment 1. Allegro con fuoco. Espana. fragment 2. Allegro con fuoco. Espana. fragment 3. Allegro con fuoco. Pietruszki. fragment. "Taniec cygański". Carnaval Uwertura, op. 92. fragment 1. Allegro, próba Listy do B. Carnaval Uwertura, op. 92. fragment 2. Allegro, próba Litery T przez W.. "Dziadek do orzechów" Suita op. 71a. fragment. Danse III. "Trepak". "Dziadek do orzechów" Suita op. 71a. fragment. Danse IV. "Arabian Dance '. The Pines Rzymu. The Pines Rzymu. "Sosny w Villa Borghese". fragment. Szeherezada op. 35. fragment 1. Vivo, Próba Litera F. Szeherezada op. 35. fragment 2. Vivo, przed Próba Litera L. Szeherezada op. 35. fragment 3. Dowcipny. Capriccio Italien. fragment. Allegro moderato. Koncert fortepianowy nr 1 E-dur, S124. fragment. Allegro vivace, przed Próba Litera F. Tannhauser, WWV70. Venusberg. fragment. Allegro. Symfonia nr 4 f-moll, op. 36. fragment 1. Końcowy. Allegro con fuoco. Symfonia nr 4 f-moll, op. 36. fragment 2. Końcowy. Allegro con fuoco. Romeo i Julia. fragment 1. Uwertura-fantazja, Allegro Giusto, Próba Litera E. Romeo i Julia. fragment 2. Allegro Giusto, Próba Litera N przez O. Pietruszki. fragment 1. "Tabela. Pokój wrzosowisku, w "Sostenuto. Pietruszki. fragment 1. Valse, Allegretto. Szeherezada op. 35. fragment. Żywy. Święto wiosny. fragment. Prestissimo.