Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $19.95

Oryginalny tekst

Simply Alleluia - Soundtrax CD. CD only. William Boyce. Choir sheet music.

Tłumaczenie

Wystarczy Alleluja - Soundtrax CD. Tylko CD. William Boyce. Chór nuty.

Oryginalny tekst

Simply Alleluia - Soundtrax CD. CD only. composed by William Boyce. 1711-1779. Arranged by Donald Moore. Choir Sacred. This edition. SoundTrax CD. Choral Octavo. Masterworks. Choral Designs. Performance. Accompaniment CD only - No Sheet Music included. Baroque. Classical. Masterwork Arrangement. Sacred. CD only - No Sheet Music included. Published by Alfred Music. AP.18606. Inst. Parts Available. choral. Recorded Acc. Available. The Alfred Choral Designs Series provides student and adult choirs with a variety of secular choral music that is useful, practical, educationally appropriate, and a pleasure to sing. To that end, the Choral Designs series features original works, folk song settings, spiritual arrangements, choral masterworks, and holiday selections suitable for use in concerts, festivals, and contests.

Tłumaczenie

Wystarczy Alleluja - Soundtrax CD. Tylko CD. w składzie: William Boyce. 1711-1779. Organizowane przez Donalda Moore. Chór Sacred. To wydanie. SoundTrax CD. Chóralne Octavo. Arcydzieła. Choral Designs. Wydajność. Tylko akompaniament CD - Nie Nuty zawarte. Barokowy. Klasyczny. Aranżacja arcydzieło. Poświęcony. Tylko CD - Nie Nuty zawarte. Opublikowane przez Alfred Music. AP.18606. Inst. Dostępne części. chóralny. Rejestrowana Wg. Dostępny. Alfred Choral Designs Series zapewnia studentów i dorosłych chóry z różnych świeckiej muzyki chóralnej, które są użyteczne, praktyczne, edukacyjnie stosowne, i przyjemność śpiewać. W tym celu, Choral Designs seria oferuje oryginalne dzieła, ustawienia pieśni ludowej, uzgodnienia duchowe chóralne arcydzieła i wyborów wakacyjnych odpowiednie do stosowania w koncertach, festiwalach i konkursach.